Академик ПловдивБалканБероеЛевски Рилски спортистСпартак-ПлЧерно море ТичаЧерноморец БургасШуменЯмбол
ДАС на НБЛ

ДАС на НБЛ

ДИСЦИПЛИНАРНО-АДМИНИСТРАТИВЕН СЪВЕТ НА НБЛ

 

 

Дейността на НБЛ във връзка с налагане на административни и дисциплинарни мерки и санкции, се подпомага от дисциплинарно-административен съвет на НБЛ (ДАС).

 

ДАС разглежда всички случаи, свързани с: нарушения на правилата, нормативните документи на БФБ или общоприетите норми на поведение; неизпълнението на предвидени в нормативни документи на БФБ задължения, при или по повод участие в Националната баскетболна лига (НБЛ) или провеждане на баскетболни срещи от НБЛ.

 

ДАС се избира от общото събрание на НБЛ, по предложение на Генералния Мениджър на НБЛ и по реда на Устройствения правилник на НБЛ и се утвърждава от Управителния съвет на Българската федерация по баскетбол (УС на БФБ).

 

ДАС се избира с мандат до една година, но така, че да съвпада със спортно-състезателния сезон.

 

ДАС се състои от трима члена, единият от които се избира от общото събрание на НБЛ и по предложение на Генералния Мениджър на НБЛ за председател на ДАС. Членовете на ДАС не могат да бъдат членове на УС на БФБ, както и на управителен или контролен орган на БК от НБЛ или да бъдат свързани по друг начин с БК от НБЛ.

 

СЪСТАВ на ДАС (сезон 2020-2021)

 

Теодора Табакова - Председател

Радостин Димитров - член

Юлиян Таков - член

 

Контакт с ДАС: league@basketball.bg
КЛАСИРАНЕ
НБЛНяма изиграни срещи
Галерия
Партньори на клубовете
Molten