АкадемикАкадемик Бултекс 99БалканБероеЛевски Лукойл Рилски спортистСпартак-ПлЧерно море ТичаЯмбол
Отбор
Левски Лукойл

Левски Лукойл

Сезон:

НБЛ | Редовен сезон
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Асен Великов 16 1.4/2.8 61.9 0.9/1.3 0.8 0.5/1.5 0.4 0.4/0.5 0.8 0.4 1.9 2.3 3.1 1.5 0.9 0.0 0.0 1.5 0.9 5.5 3.6 6.3
Божидар Аврамов 23 3.8/7.3 40.9 2.1/3.0 0.8 1.6/4.3 0.4 1.6/1.9 0.9 0.6 2.1 2.8 3.4 1.5 1.1 0.0 0.1 1.1 1.6 5.1 10.8 13.1
Герасим Николов 6 0.8/1.4 14.8 0.5/0.8 0.8 0.3/0.6 0.4 0.4/0.4 1.0 0.0 0.4 0.4 0.9 0.6 0.4 0.0 0.0 0.8 0.5 1.4 2.1 2.3
Деян Иванов 22 4.4/9.9 36.5 3.3/5.6 0.6 1.1/4.3 0.2 2.8/4.0 0.7 1.6 3.4 5.0 2.5 1.4 1.0 0.4 0.1 2.1 3.5 8.9 12.6 14.6
Деян Карамфилов 7 0.9/1.4 15.4 0.5/0.6 0.8 0.4/0.8 0.4 0.4/0.4 1.0 0.1 0.5 0.6 1.9 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 2.1 2.5 4.5
Калоян Иванов 15 4.6/8.1 41.4 3.3/5.1 0.6 1.3/3.0 0.4 1.4/2.1 0.7 1.7 1.7 3.4 1.4 0.9 1.0 0.3 0.1 1.0 2.4 4.0 11.9 14.1
Кръстан Кръстанов 4 0.5/0.9 18.8 0.5/0.8 0.8 0.0/0.1 0.0 0.4/0.5 0.8 0.1 0.3 0.4 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.3 0.4 1.3 1.4 1.3
Миливое Мийович 26 3.9/6.9 56.8 2.9/4.6 0.7 1.0/2.3 0.4 1.6/2.4 0.6 1.5 3.8 5.3 2.4 1.3 1.1 0.0 0.4 2.6 2.8 8.4 10.4 13.9
Никола Маравич 14 2.9/4.5 46.1 2.8/4.0 0.5 0.1/0.5 0.3 1.6/2.3 0.8 0.4 1.1 1.5 0.9 2.0 0.6 0.1 0.0 3.1 2.0 5.1 7.5 5.3
Патрик Рембърт 25 5.1/9.0 45.7 3.1/4.4 0.6 2.0/4.6 0.4 2.6/3.4 0.7 0.0 1.7 1.7 4.3 2.0 0.3 0.0 0.3 1.7 3.1 8.6 14.9 15.6
Ръсел Робинсън 17 2.4/4.4 39.1 1.6/2.5 0.7 0.8/1.9 0.3 0.3/0.4 0.8 0.6 1.5 2.1 1.8 0.5 1.4 0.1 0.1 2.1 0.6 8.5 5.8 6.9
Христо Захариев 30 6.3/11.3 54.8 4.8/7.6 0.6 1.5/3.6 0.4 1.0/2.1 0.5 0.6 5.5 6.1 3.6 1.6 2.4 0.0 0.5 1.5 2.5 14.6 15.0 19.9
СуперКупа мъже
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Асен Великов 12 1.0/2.0 50.0 0.0/0.0 1.0/2.0 0.5 0.0/0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 2.0 14.0 3.0 3.0
Божидар Аврамов 33 10.0/13.0 77.0 5.0/6.0 0.8 5.0/7.0 0.7 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 1.0 1.0 1.0 0.0 2.0 1.0 0.0 25.0 27.0
Герасим Николов 3 0.0/1.0 0.0 0.0/1.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -2.0
Деян Иванов 31 3.0/10.0 30.0 2.0/5.0 0.4 1.0/5.0 0.2 6.0/9.0 0.7 0.0 5.0 5.0 5.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 6.0 17.0 13.0 15.0
Деян Карамфилов 3 0.0/0.0 0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
Калоян Иванов 27 5.0/9.0 56.0 4.0/6.0 0.7 1.0/3.0 0.3 3.0/5.0 0.6 2.0 2.0 4.0 2.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 3.0 7.0 14.0 13.0
Кръстан Кръстанов 2 1.0/1.0 100.0 1.0/1.0 1.0 0.0/0.0 2.0/2.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 3.0 4.0 6.0
Никола Маравич 20 4.0/8.0 50.0 4.0/8.0 0.5 0.0/0.0 2.0/4.0 0.5 3.0 3.0 6.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 4.0 3.0 17.0 10.0 11.0
Патрик Рембърт 36 7.0/14.0 50.0 6.0/10.0 0.6 1.0/4.0 0.3 1.0/1.0 1.0 0.0 6.0 6.0 13.0 3.0 1.0 0.0 0.0 2.0 3.0 0.0 16.0 27.0
Христо Захариев 33 5.0/9.0 56.0 3.0/4.0 0.8 2.0/5.0 0.4 5.0/6.0 0.8 0.0 5.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 1.0 3.0 16.0 17.0 21.0
Общо за сезона
Състезател Мин Стрелби 3T НУ Борби АС ГР ОТ БЛ НАР +/- Т К
У/О % У/О % У/О % У/О % Н З О ИЗ ПО ИЗ ПО
Миливое Мийович 26 3.9/6.9 56.8 2.9/4.6 0.7 1.0/2.3 0.4 1.6/2.4 0.6 1.5 3.8 5.3 2.4 1.3 1.1 0.0 0.4 2.6 2.8 8.4 10.4 13.9
Ръсел Робинсън 17 2.4/4.4 39.1 1.6/2.5 0.7 0.8/1.9 0.3 0.3/0.4 0.8 0.6 1.5 2.1 1.8 0.5 1.4 0.1 0.1 2.1 0.6 8.5 5.8 6.9
Асен Великов 15 1.3/2.7 60.6 0.8/1.1 0.8 0.6/1.6 0.4 0.3/0.4 0.8 0.3 1.8 2.1 2.9 1.3 0.8 0.0 0.0 1.7 1.0 6.4 3.6 5.9
Божидар Аврамов 24 4.4/7.9 44.9 2.4/3.3 0.8 2.0/4.6 0.5 1.4/1.7 0.9 0.6 1.9 2.4 3.6 1.4 1.1 0.1 0.1 1.2 1.6 4.6 12.3 14.7
Герасим Николов 6 0.7/1.3 13.1 0.4/0.8 0.5 0.2/0.6 0.4 0.3/0.3 1.0 0.0 0.3 0.3 0.9 0.6 0.3 0.0 0.1 0.8 0.4 1.2 1.9 1.8
Деян Иванов 23 4.2/9.9 35.8 3.1/5.6 0.6 1.1/4.3 0.2 3.1/4.6 0.7 1.4 3.6 5.0 2.8 1.3 1.0 0.3 0.1 2.3 3.8 9.8 12.7 14.7
Деян Карамфилов 7 0.8/1.2 13.7 0.4/0.6 0.8 0.3/0.7 0.4 0.3/0.3 1.0 0.1 0.4 0.6 1.7 0.9 0.9 0.0 0.0 0.6 0.4 1.9 2.2 3.9
Калоян Иванов 17 4.6/8.3 43.3 3.4/5.3 0.6 1.3/3.0 0.4 1.6/2.5 0.7 1.8 1.8 3.5 1.5 0.9 0.9 0.4 0.1 1.4 2.5 4.4 12.1 14.0
Кръстан Кръстанов 4 0.6/0.9 27.8 0.6/0.8 0.9 0.0/0.1 0.0 0.6/0.7 0.9 0.2 0.2 0.4 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.4 1.4 1.7 1.8
Никола Маравич 15 3.0/4.9 46.6 2.9/4.4 0.5 0.1/0.4 0.3 1.7/2.4 0.7 0.7 1.3 2.0 0.8 1.8 0.6 0.3 0.0 3.2 2.1 6.4 7.8 5.9
Патрик Рембърт 26 5.4/9.6 46.3 3.5/5.1 0.6 1.9/4.5 0.4 2.4/3.1 0.8 0.0 2.3 2.3 5.4 2.1 0.4 0.0 0.3 1.8 3.1 7.5 15.0 17.0
Христо Захариев 30 6.1/11.0 54.9 4.6/7.2 0.6 1.6/3.8 0.4 1.4/2.6 0.5 0.6 5.4 6.0 3.2 1.4 2.3 0.0 0.4 1.4 2.6 14.8 15.2 20.0

* Стартирал % Процент стрелба (К) Капитан 2 Точки
3 Точки АС Асистенции БЛ Блокове ГР Грешки
З Защита ИЗ Извършени К Коефициент МВП Н Нападение
НАР Нарушения НУ Наказателни удари О Общо ОТ Отнети топки
ПО Понесени Т Точки У/О Успешни/Опити (C) Капитан