СЪДИИ

Милуш Маринов

Милуш  Маринов
Дата на раждане: 06-03-1952 г.
Място на раждане: гр.Стара Загора
Съдийска комисия:Пловдив
СЪДИЯ - НАЦИОНАЛНА: 1985
ДЕЖУРЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ: 1999
Сезон

Списък Срещи

КЛАСИРАНЕ
Галерия
Партньори на клубовете
Molten