СЪДИИ

Димитър Костадинов Димитров

Димитър Костадинов Димитров
Дата на раждане: 03-08-1962 г.
Място на раждане: Шумен
Съдия в НБЛ от: 2019г.
Съдийска комисия:Шумен
СЪДИЯ - НАЦИОНАЛНА: 1996
СЪДИЯ: 1987
ДЕЖУРЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ: 2013
Сезон

Списък Срещи

КЛАСИРАНЕ
Галерия
Партньори на клубовете
Molten