СЪДИИ

Красимир Драгоев

Красимир Драгоев
Дата на раждане: 26-03-1950 г.
Място на раждане: Nova Zagora
Съдийска комисия:София
СЪДИЯ - НАЦИОНАЛНА: 1974
СЪДИЯ: 16
ДЕЖУРЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ: 2000
Сезон

Списък Срещи

КЛАСИРАНЕ
Галерия
Партньори на клубовете
Molten