СЪДИИ

Пламен Георгиев Минков

Дата на раждане: 02-11-1962 г.
Място на раждане: Николово, обл. Русе
Съдия от: 2013г.
Съдия в НБЛ от: 2013г.
Съдийска комисия:Русе
СЪДИЯ - НАЦИОНАЛНА: 1990
СЪДИЯ: 1986
КАНДИДАТ СЪДИЯ: 1986
ДЕЖУРЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ: 2013
СЕКРЕТАР: 1986
Сезон

Списък Срещи

КЛАСИРАНЕ
Галерия
Партньори на клубовете
Molten