А1 Академик СофияАкадемик Бултекс 99БалканБероеЛевски Лукойл Рилски спортистСпартак-ПлЧерно море ТичаЧерноморец БургасЯмбол
НОВИНИ
 

Решения на ДАС

Решения на ДАС

На заседание, проведено на 03.02.2020 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Борислав Пелтеков - дежурен представител на БФБ от среща № 85 между отборите на БК „Берое“ и БК „Академик Бултекс 99“, проведена на 23.01.2020г., в зала „Общинска“ в гр. Стара Загора. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на Деян Карамфилов, състезател с № 1 от отбора на БК „Берое“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 85 между отборите на БК „Берое“ и БК „Академик Бултекс 99“, проведена на 23.01.2020 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 1 от отбора на БК „Берое“ – Деян Карамфилов е отсъдено техническо нарушение при оставащи 8:15 мин. на последната четвърт за реплика към съдия. Нарушението е второ за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

За същия мач ДАС реши:

 

1.   Налага на Асен Николов, старши-треньор на БК „Академик Бултекс 99“ глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.35, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 85 между отборите на БК „Берое“ и БК „Академик Бултекс 99“, проведена на 23.01.2020 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.


Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на отбора на БК „Академик Бултекс 99“ – Асен Николов е отсъдено техническо нарушение при оставащи 02:50 мин. до края на третата четвърт за реакция след съдийско отсъждане. Нарушението е второ за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието му.

 

 

След като  разгледа доклада на г-н Красимир Стойнов - дежурен представител на БФБ от среща № 83 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Балкан“, проведена на 23.01.2020 г. в Зала „Диана“ в гр. Ямбол, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на Дарин Иванов, състезател с № 21 от отбора на БК „Ямбол“, глоба в размер на 300 (двеста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 83 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Балкан“, проведена на 23.01.2020 г.


На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 21 от отбора на БК „Ямбол“ – Дарин Иванов – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е трето за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2.            Налага на Милош Чойбашич, състезател с № 22 от отбора на БК „Ямбол“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 83 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Балкан“, проведена на 23.01.2020 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 22 от отбора на БК „Ямбол“ – Милош Чойбашич – е отсъдено техническо нарушение.. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

3.            Налага на Тони Дечев – старши-треньор на БК „Ямбол“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35 т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 83 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Балкан“, проведена на 23.01.2020 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на  отбора на БК „Ямбол“ – Тони Дечев – е отсъдено техническо нарушение.. Нарушението е първо за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието му.

 

На базата на същия доклад Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на Димитър Димитров, състезател с № 34 от отбора на БК „Балкан“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 83 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Балкан“, проведена на 23.01.2020 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 34 от отбора на БК „Балкан“ – Димитър Димитров – е отсъдено техническо нарушение.. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2.            Налага на Йовица Арсич – старши-треньор на БК „Балкан“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.35 т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 83 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Балкан“, проведена на 23.01.2020г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на  отбора на БК „Балкан“ – Йовица Арсич – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е второ за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието му.

 

Разгледан бе и доклад на г-н Румен Калпакчиев - дежурен представител на БФБ от среща № 84 между отборите на БК „Черноморец Бургас“ и БК „Черно море Тича“, проведена на 23.01.2020г. в зала „Бойчо Брънзов“ в гр. Бургас. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на БК „Черноморец Бургас“, имуществена санкция размер на 200 (двеста) лева на основание чл.40, т.3 от ДАП на НБЛ, във връзка с чл.7, ал.1, т.14, т.15 и т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство – мъже НБЛ“ за неизправни измервателни уреди, в среща № 84 между БК „Черноморец Бургас“ и БК „Черно море Тича“, проведена на 23.01.2020г. в гр. Бургас.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, уредът за измерване на 24 секунди не е отчитал десети от секундата последните 5 секунди на измервания период, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.16 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. Червената и жълта светлинна линейна индикация на таблото не функционират правилно и съгласно предназначението си, което е нарушение на чл. 7, ал.1, т.14 и чл.7, ал.1, т.15 oт Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. С решение от 16.10.2019г., ДАС отправи указание до БК „Черноморец Бургас“ да бъдат отстранени нередовностите на измервателните уреди до следващата среща на клуба, като с Решения на ДАС от 15.11.2019г., 04.12.2019г., 13.12.2019г., 13.01.2020г. и 27.01.2020г. санкционира БК „Черноморец Бургас“ за допуснатото нарушение. С оглед фактите, изложени в доклада на дежурния представител, указанията на ДАС не са изпълнени. Предвидената имуществена санкция в чл.40 т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева. Предвид направеното предупреждение и това че нередовностите не са отстранени, ДАС налага санкция в размер на 200 (двеста) лева.

 

ДАС на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н  Владимир Атанасов - дежурен представител на БФБ от среща No 81 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК „Рилски спортист“, проведена на 23.01.2020 г. в гр. София. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на Кристофър Уокър, състезател с № 5 от отбора на БК „Рилски спортист“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 81 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК „Рилски спортист“, проведена на 23.01.2020 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, състезателят с № 5 от отбора на БК Рилски Спортист – Кристофър Уокър – е извършил техническо нарушение, изразяващо се в неприличен жест с ръка насочен към отборната скамейка на БК „Левски Лукойл“. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

 

 

ДАС на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Николай Неделчев - дежурен представител на БФБ от среща № 82 между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 23.01.2020г. в зала „Балканстрой“ в гр. Плевен. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на БК „Спартак Плевен“ имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 40, т.4 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.7, ал.1, т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ“ за неизправни измервателни уреди в среща № 82 между БК „Спартак Плевен“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 23.01.2020г. в гр. Плевен.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, уредът за измерване на 24 секунди не е отчитал десети от секундата последните 5 секунди на измервания период, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.16 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. Предвидената имуществена санкция в чл.40, т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева. Предвид, това че БК „Спартак Плевен“ получи предупреждение с Решение на ДАС от 21.10.2019г, както и беше наложена санкция с: Решение на ДАС от 04.11.2019г; Решение на ДАС от 04.12.2019г; Решение на ДАС от 16.12.2019г; Решение на ДАС от 03.01.2020г., и Решение на ДАС от 20.01.2020г., но въпреки това нередовностите не са отстранени, ДАС налага санкция в размер на 200 (двеста) лева.

 

2. Налага на Мартин Маринов, състезател с № 24 от отбора на БК „Спартак Плевен“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 82 между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 23.01.2020г. в зала „Балканстрой“ в гр. Плевен.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 40:00 мин. на срещата, на състезателя с № 24 от отбора на БК „Спартак Плевен“ – Мартин Маринов е отсъдено техническо нарушение за обидна реплика към съдията. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му, изрично предвиден в ДАП.

 

3. Налага на мениджъра на БК „Спартак Плевен“ – Богдан Петков - глоба в размер на 300 (триста) лв. на основание чл. 35, т. 3 ДАП на НБЛ за отсъдено техническо нарушение в среща № 82 между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 23.01.2020г. в зала „Балканстрой“ в гр. Плевен.

 

На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.3 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

 

Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че в 40:00 минута на срещата е отсъдено първо техническо нарушение на мениджъра на БК „Спартак Плевен“ – Богдан Петков. Нарушението е трето за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието му.

 

4. Налага на мениджъра на БК „Спартак Плевен“ – Богдан Петков - глоба в размер на 150 (сто и петдесет) лв., както и принудителна мярка - лишаване от длъжностни права за една среща, на основание чл. 35, т. 2 ДАП на НБЛ за отсъдено персонално дисквалифициращо нарушение в среща № 82 между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 23.01.2020г. в зала „Балканстрой“ в гр. Плевен.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че в 40:00 минута на срещата след отсъдено първо техническо нарушение на мениджъра на БК „Спартак Плевен“ – Богдан Петков, същият е получил и персонално дисквалифициращо нарушение за остри реплики към съдията, както и за навлизане на терена.  Нарушението е първо за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието му, изрично предвиден в ДАП.

 

На базата на същия доклад ДАС реши:

 

1. Налага на Георги Давидов, старши-треньор на отбора на БК „А1 Академик София“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.35, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 82 между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 23.01.2020г. в зала „Балканстрой“ в гр. Плевен.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на отбора на БК „А1 Академик София“ – Георги Давидов – е отсъдено техническо нарушение за остра реакция на съдийско решение. Нарушението е второ за сезона за старши-треньора, което предопределя размера на наказанието му.

 

Партньори на клубовете
Molten

Fan Manager