Академик ПловдивБалканБероеЛевски Лукойл Рилски спортистСпартак-ПлЧерно море ТичаЧерноморец БургасЯмбол
НОВИНИ
 

Решения на ДАС след мача Ямбол – Спартак Плевен

Решения на ДАС след мача Ямбол – Спартак Плевен

Дисциплинарно-административният съвет към НБЛ се събра отново тази седмица, за да разгледа докладите след последния кръг в НБЛ. Много нарушения бяха констатирани след двубоя Ямбол – Спартак Плевен.

 

На заседание, проведено на 06.11.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Румен Калпакчиев - дежурен представител на БФБ от среща № 25 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 02.11.2019 г. в Зала „Диана“ в гр. Ямбол. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирани от заинтересованите лица възражения по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           Налага на Евгени Иванов, състезател с № 33 от отбора на БК „Ямбол“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 25 БК „Ямбол“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 02.11.2019г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, състезателят с № 33 от отбора на БК Ямбол – Евгени Иванов – е извършил техническо нарушение, изразяващо се в отправяето на неприлични реплики. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2.           Налага на Стейвиън Алън, състезател с № 3 от отбора на БК „Ямбол“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 25 БК „Ямбол“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 02.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, състезателят с № 3 от отбора на БК Ямбол – Стейвиън Алън – е извършил техническо нарушение, изразяващо се в неприлично жестикулиране. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

3.           Налага на БК „Ямбол“ имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 37, т.7 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.127, ал.1,  от Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ за хвърляне на предмети на терена, които не са опасни за здравето на участниците в среща № 25 между БК „Ямбол“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 02.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, по време на третата част на срещата, от привържениците на БК „Ямбол“ е хвърлена пълна затворена бутилка от минерална вода в средата на терена, след отсъждане на техническо нарушение срещу №3 Стейвиън Алън от БК „Ямбол“. Извършеното деяние се наказва на основание чл. 37, т.7 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.127, ал.1 от Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ - за хвърляне на предмети на терена, които не са опасни за здравето на участниците. Предвиденото в ДАП наказание е от 100 до 300 лева. За определяне на конкретния размер на санкцията, ДАС взема предвид от една страна дързостта на извършеното деяние и показността, която се цели със същото, с оглед запращането на хвърления предмет в средата на терена, но от друга страна отчита и факта, че нарушението е първо за сезона, с оглед което не налага наказание в максимален размер.

 

4.           Налага на БК „Ямбол“ имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева на основание чл.37, т.2 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.127, ал.1,  от Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ, за непристойни скандирания на привържениците на клуба по адрес на съдиите в среща № 25 между БК „Ямбол“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 02.11.2019 г.


На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, по време на цялата среща е имало непристойни скандирания от публиката на БК „Ямбол“ по адрес на съдиите, включително вулгарни изрази, обиди и намеци за предубеденост. Непристойното поведение на скандиращите е било повод за прекъсване на играта, което допълнително е затруднило нормалното протичане на срещата. ДАС счита така описаната фактическа обстановка за нарушаване на установения ред за протичане на срещата. Размерът на предвиденото наказание по чл.37, т.2 е определен в размер до 5000 лева. За определяне на конкретния размер на санкцията, ДАС взема предвид от една страна възпрепятстването на нормалното провеждане на срещата, включително наложилите се прекъсвания на играта, но от друга стрна отчита и факта, че нарушението е първо за сезона, с оглед което не налага наказание в максимален размер.

 

5.           Налага на секретар Елисавета Зуева глоба в размер на получения за срещата хонорар, както и лишаване от длъжностни права за срок от две седмици на основание чл.39, ал.1, т.6 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.92, ал.4  от Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ за допуснати груби грешки в среща № 25 между БК „Ямбол“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 02.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.4 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, секретарят Елисавета Зуева е допуснала груба грешка, като не е посочила на съдиите на срещата, че след отсъждането на техническото нарушение в третата част на състезателя с № 3 от отбора на БК „Ямбол“ – Стейвиън Алън, е следвало последният да бъде дисквалифициран от срещата, тъй като вече е имал едно отсъдено неспортсменско нарушение. В доклада се твърди наличието на умисъл в действията на секретар Елисавета Зуева, което мотивира ДАС да определи относително висок размер на предвидената за подобни нарушения принудителна мярка – лишаване от длъжностни права. Размерът на предвиденото наказание - глоба е абсолютно определен в ДАП и не подлежи на конкретизация.

 

6.           Налага на БК „Ямбол“ имуществена санкция в размер на 500 лева на основание чл.40, т.14 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.24а от Правилата за провеждане на държавно първенство – мъже на НБЛ за осигуряване на недостатъчна охрана за среща № 25 между БК „Ямбол“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 02.11.2019 г.


На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, осигурената охрана за срещата се е състояла само от двама охранители от охранителна фирма „Община Ямбол“. При прекъсването на срещата и хвърлянето на предмети по терена двамата охранителни не са се справили с въдворяването на ред в залата. Координаторът по сигурността Ридван Ахмедов е седнал в публиката, а при опит на дежурния представител на срещата да коментират събитията, които се случват в залата и недостатъчната охрана, координаторът не е открит за коментар. Размерът на предвиденото наказание по чл.40, т.14 е определен в размер до 1000 лева. Предвид сериозността на нарушението и с оглед възникналите ситуации, които не са били адекватно овладени от охранителната фирма, вземайки предвид и факта, че нарушението е първо за сезона, ДАС определя относително висок размер на наказанието.

 

7.           УКАЗВА на БК „Ямбол“ да приведе в състояние, съответстващо на нормативната уредба, уреда за 24 секунди, а именно да отчита десети от секундата през последните 5 секунди на периода 24/14 секунди (арг. от чл. 7 от Правилата за провеждане на държавно първенство – мъже на НБЛ (Правилата), бележка автор). Указанието следва да бъде изпълнено до следващия домакински мач на отбора, в противен случай на същия ще бъде наложена санкция, съгласно чл. 8, ал. 3, предложение 2-ро от Правилата.

 

Въз основа на същия доклад, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирани от заинтересованите лица възражения по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

Налага на Константин Коев, състезател с № 12 от отбора на БК „Спартак Плевен“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 25 БК „Ямбол“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 02.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, състезателят с № 12 от отбора на БК „Спартак Плевен“– Константин Коев е извършил техническо нарушение, изразяващо се в отправянето на неприлични реплики. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.1 2 3 4 5 ... 166 »
КЛАСИРАНЕ
НБЛ
Левски Лукойл
Ръст: 208 см
Тегло: 105 кг
Рождена дата: 15-07-1993
Пост: Тежко крило - Лек Център (4-5)
декември
MVP32
Точки21
Борби9.6
Асистенции5.2
Отнети топки1.6
Минути30.2
Галерия
Партньори на клубовете
Molten