НОВИНИ
 

ДАС – с нова порция наказания и предписания

ДАС – с нова порция наказания и предписанияНа заседание, проведено на 19.05.2021 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Владимир Атанасов - дежурен представител на БФБ от среща № 1 между отборите на БК „Балкан“ и БК „Академик Пловдив“, проведена на 18.05.2021г. в в гр. Ботевград. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

1. УКАЗВА:

на БК „Балкан“ да приведе в състояние, съответстващо на нормативната уредба, оборудването в спортната зала, лицензирана от Комисията на БФБ по материално-техническата база (арг. от чл. 7 от Правилата за провеждане на държавно първенство – мъже на НБЛ (Правилата).

В доклада на дежурния представител на БФБ са посочени несъответствия на оборудването, а именно: В нарушение на чл.7, ал.1, т.14 от Правила за провеждането на държавно първенство-мъже НБЛ: 1.  Неработеща част (дясна половина) от червената линейна индикация (светеща линия) по целия периметър на таблото намиращо се от лявата страна на секретарската маса, отчитаща времетраенето на изтекъл период - т.14).

Указанието следва да бъде изпълнено до следващия домакински мач на отбора, в противен случай на същия ще бъде наложена санкция, съгласно чл. 8, ал. 3, предложение 2-ро от Правилата.


2. Налага на Божидар Аврамов, състезател с № 10 от отбора на БК „Балкан“, глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 1 между отборите на БК „Балкан“ и БК “Академик Пловдив”, проведена на 18.05.2021г.

 
На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.2 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателят с № 10 от отбора на БК “Балкан” – Божидар Аврамов – е отсъдено техническо нарушение за нерегламентирано несъгласие с решение на съдията. Нарушението е трето за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

ДАС се върна и назад и разгледа доклада на г-н Любомир Амиорков - дежурен представител на БФБ от среща № 7 между отборите на БК „Балкан“ и БК „Левски Лукойл“, проведена на 11.05.2021 г. в гр. Ботевград. Съветът реши:
 

1.         Налага на Сияни Чеймбърс, състезател с № 1 от отбора на БК „Балкан“, глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 7 между отборите на БК “Балкан” и БК “Левски Лукойл”, проведена на 11.05.2021г.

На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.1 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 1 от отбора на БК “Балкан” – Сияни Чеймбърс – е отсъдено техническо нарушение за нарушаване на дистанцията и пресичане на страничната линия при вкарване на топката в игра от противника. Нарушението е трето за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

1 2 3 4 5 ... 179 »
КЛАСИРАНЕ
Галерия
Партньори на клубовете
Molten