јкадемик ѕловдивЅалканЅероеЋевски Ћукойл –илски спортист—партак-ѕл„ерно море “ича„ерноморец Ѕургасямбол
Ќќ¬»Ќ»
 

”— прие специален  ќ¬»ƒ -19 ѕротокол за ЌЅЋ

”— прие специален  ќ¬»ƒ -19 ѕротокол за ЌЅЋ”правителни€т съвет на Ѕ‘Ѕаскетбол прие специален  ќ¬»ƒ -19 ѕротокол за ЌЅЋ.

ѕротоколът е създаден с цел да се минимализира риска за здравето на състезателите и щаба по време на подготовката, пътувани€та провеждането на срещите на отборите от ЌЅЋ във връзка с пандеми€та  ќ¬»ƒ -19, както и да се избегне те да бъдат близко контактно лице на член на отбора, който даде позитивен резултат от PCR тест за  овид -19.

ƒокументът дефинира медицинската и оперативната рамка, ко€то всички членове на отбори от ЌЅЋ тр€бва да следват по време на тренировъчни€ и състезателен процес с оглед предпазването им от зараз€ване с  ќ¬»ƒ-19 и е в допълнение на всички противоепидемични мерки, предписани от министрите на здравеопазването и на младежта и спорта, които тр€бва да се спазват стриктно.

—поред ѕротокола всички участници в подготовката и състезани€та на ЌЅЋ, тр€бва да спазват строга социална дистанци€ като ограничат максимално контактите си с външни на отбора лица.  лубовете от Ќационална Ѕаскетболна Ћига (ЌЅЋ) са длъжни да извършват PCR тест на мъжки€ си отбор (състезатели и щаб) за наличие на COVID-19 ежемесечно до трето число на текущи€ месец до отм€ната на об€вената в страната извънредна епидемична обстановка.

 ќ¬»ƒ -19 ѕротокол за ЌЅЋ

Ќа 29 октомври ”правителни€т съвет на Ѕ‘Ѕаскетбол прие нова актуализаци€ на документа ѕравила за провеждане на среща или турнир от държавно първенство по баскетбол по време на извънредна епидемична обстановка във връзка с  овид-19. ѕромените б€ха наложени заради «аповед –ƒ-01-626/ 27.10.2020 на министъра на здравеопазването проф. д-р  остадин јнгелов.

Ќапомн€ме, че според т. 7 в заповедта: „¬сички колективни и индивидуални спортни меропри€ти€ с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика. »зключение се допуска по отношение на международни€ турнир по тенис Sofia Open 2020, като настан€ването на зрителите е най-малко през две седалки, при спазване на физическа дистанци€ от 1,5 метра и задължително носене на защитни маски за лице.“

ѕравила за провеждане на среща или турнир от държавно първенство по баскетбол по време на извънредна епидемична обстановка във връзка с  овид-19

¬ажно е да се обърне внимание на ѕриложение 1:

—ѕ»—Џ  Ќј Ћ»÷ј“ј, »ћјў» ѕ–ј¬ќ Ќј ƒќ—“Џѕ ¬ «јЋј“ј «ј —–≈ў» Ќј ќ“Ѕќ–»“≈, ”„ј—“¬јў» ¬ ƒѕ ѕќ Ѕј— ≈“ЅќЋ ¬Џ¬ ¬–Џ« ј —Џ— «јѕќ¬≈ƒ –ƒ-01-626/27.10.2020 √. Ќј ћ»Ќ»—“Џ–ј Ќј «ƒ–ј¬≈ќѕј«¬јЌ≈“ќ «ј ѕ–ќ¬≈∆ƒјЌ≈“ќ Ќј ¬—»„ » —ѕќ–“Ќ» ћ≈–ќѕ–»я“»я — “–≈Ќ»–ќ¬Џ„≈Ќ » —Џ—“≈«ј“≈Ћ≈Ќ ’ј–ј “≈– Ѕ≈« ѕ”ЅЋ» ј

1. ѕредставителен отбор на гостуващи€ Ѕ  (включени в тимови€ лист)

- до 18 човека;

2. ѕредставителен отбор на Ѕ  домакин (включени в тимови€ лист)

- до 18 човека;

3. ƒлъжностни лица по назначение:

- Ќазначените дежурен представител на Ѕ‘Ѕ, оценител и съдии за състезанието;

- Ќазначените секретари, статистици и информатор на срещата;

- ƒежурни€ лекар за срещата;

- ¬идео оператор на Ѕ  домакин;

- «а мачовете с телевизионно излъчване – екипът, който осъществ€ва излъчването по поименен списък, предоставен преди срещата от компани€та, ко€то обезпечава технически срещата;

4. –ъководителите и служителите на Ѕ‘Ѕ, членовете на ”— на Ѕ‘Ѕ и треньорите на Ќационални отбори на Ѕългари€;

5. ќбслужващ персонал в залата (за почистване на терена, залата и техническа поддръжка) - до 4 човека;

6. јкредитирани журналисти от спортни медии, които отраз€ват баскетбола. јкредитирането се извършва преди състезанието от Ѕ‘ Ѕаскетбол с искане до elena@basketball.bg. Ѕ‘ Ѕаскетбол информира ƒежурни€ представител за имената на акредитираните журналисти за съответното състезание.

јко се установи злоупотреба с акредитаци€ на спортен журналист или съответната меди€ реално не отраз€ва състезанието, за което е получена акредитаци€та, то акредитаци€та незабавно се отнема.

7. ѕо 1 придружител на състезател, ненавършил 18г. от Ѕ  гост - до 12/14 човека в зависимост от бро€ на състезателите, включени в официални€ тимов лист;

8. ѕо 1 придружител на състезател, ненавършил 18г. от Ѕ  домакин - до 12/14 човека в зависимост от бро€ на състезателите, включени в официални€ тимов лист;

ƒвата участващи Ѕ  предостав€т съответни€ тимов лист и списък с придружители по т.7 или 8 за контрол от ƒежурни€ представител на Ѕ‘Ѕ най-късно до 1 час преди срещата.

Ѕ  домакин предостав€ и списък с имената на видео оператора, дежурни€ лекар и обслужващи€ персонал съгласно 5.

—амоличността на лицата се удостовер€ва с лична карта или със съответната състезателна, треньорска или журналистическа карта със снимка.

*«абележка – по време на срещата в залата могат да присъстват само посочените лица в тимовите листа и списъка с придружители на двата участващи отбора и съответните длъжностни лица. ”частници и придружители, включени в списъка за други срещи от същото състезание, н€мат право да присъстват в залата по време на срещи, в които техните Ѕ  не участват.

1 2 3 4 5 ... 167 ї
 Ћј—»–јЌ≈
ЌЅЋ
Ћевски Ћукойл
–ъст: 208 см
“егло: 105 кг
–ождена дата: 15-07-1993
ѕост: “ежко крило - Ћек ÷ентър (4-5)
декември
MVP32
“очки21
Ѕорби9.6
јсистенции5.2
ќтнети топки1.6
ћинути30.2
√алери€
ѕартньори на клубовете
Molten