Академик ПловдивБалканБероеЛевски Лукойл Рилски спортистСпартак-ПлЧерно море ТичаЧерноморец БургасЯмбол
НОВИНИ
 

ДАС наложи сериозни санкции за нарушения по време на мача Берое – Левски Лукойл

ДАС наложи сериозни санкции за нарушения по време на мача Берое – Левски Лукойл
Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) наложи сериозни санкции за нарушения по време на мача Берое – Левски Лукойл.

На заседание, проведено на 26.10.2020 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-жа София Масларова - дежурен представител на БФБ, както и доклада на Мартин Хорозов – старши съдия от среща № 7 между отборите на БК „Берое“ и БК „Левски-Лукойл“,  проведена на 18.10.2020 г. в зала „Общинска“ в Стара Загора. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, вземайки предвид депозирано от г-н Любомир Минчев възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

Налага на старши-треньора на БК „Берое - Любомир Минчев, глоба в размер на 1000 (хиляда) лева, както и принудителна мярка  лишаване от длъжностни права за една среща, на основание чл.35, т.4 от ДАП на НБЛ, за дисциплинарно нарушение изразяващо се в отправени вулгарни изрази и обидни думи към длъжностно лице - старши-съдията Мартин Хорозов, след края на среща № 7 между БК „Берое“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 18.10.2020г. в гр. Стара Загора.

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

Мотиви: Съгласно доклада на старши съдията, след края на срещата старши-треньорът на БК "Берое" - Любомир Минчев, е нанесъл удари по вратата на съдийската стая, съпроводени от обидни думи по адрес на Мартин Хорозов, като основен свидетел на случващото се станал Орлин Николов, който се намирал пред съдийската стая.

Предвид  гореизложеното, включително разглеждайки депозираното от г-н Любомир Минчев възражение по доклада до ДАС на главния съдия Мартин Хорозов и отчитайки разпоредбата на чл. 35 от ДАП, която за подобни нарушения предвижда кумулативното налагане на мерките и санкциите, посочени в т.4, и предвид предоставената в чл. 47, ал. 1 от ДАП оперативна самостоятелност на органа, Дисциплинарно-административния съвет на Националната баскетболна лига налага наказанието глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, както и принудителна мярка изразяваща се в лишаване от длъжностни права за една среща.     

Налага на  БК "Берое", имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева, на основание чл.37, т.7 от ДАП на НБЛ - за хвърляне на предмети на терена, които не са опасни за здравето на участниците, след края на среща № 7 между БК „Берое“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 18.10.2020г. в гр. Стара Загора.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, след края на срещата от публиката на домакина БК "Берое" са хвърлени на игралното поле по посока на отбора на БК "Левски-Лукойл" предмети - две празни пластмасови бутилки от минерална вода, незастрашаващи здравето на участниците. Предвидената имуществена санкция в чл.37 т.7 от ДАП на НБЛ е от 100 до 300 лева за всеки хвърлен предмет.  ДАС налага санкцията, вземайки предвид броя на хвърлените предмети.

Налага на старши-треньора на БК „Левски Лукойл“ – Константин Папазов - глоба в размер на 200 (двеста) лева, на основание чл. 35, т. 3 от ДАП на НБЛ за отсъдено техническо нарушение в среща № 7 между отборите на БК „Берое“ и БК „Левски Лукойл“, проведена на 18.10.2020 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че в 5:06 минута на третата четвърт е отсъдено техническо нарушение на старши-треньора на БК „Левски Лукойл“ – Константин Папазов за реакция след съдийско отсъждане. Нарушението е второ за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието му.
 
Налага на Йордан Минчев, състезател с № 11 от отбора на БК „Левски Лукойл“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща №7 между отборите на БК „Берое“ и БК „Левски-Лукойл“,  проведена на 18.10.2020г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 5:06 минута на третата четвърт на състезателя с № 11 от отбора на БК „Левски Лукойл“ – Йордан Минчев – е отсъдено техническо нарушение за реплики и опит за саморазправа със зрител от публиката. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

Налага на Данило Тасич, състезател с № 15 от отбора на БК „Левски Лукойл“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща №7 между отборите на БК „Берое“ и БК „Левски-Лукойл“,  проведена на 18.10.2020г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 5:44 минута на четвъртата четвърт на състезателят с № 15 от отбора на БК „Левски Лукойл“ – Йордан Минчев  е отсъдено техническо нарушение за симулация. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 Налага на БК „Левски Лукойл“, имуществена санкция в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща №7 между отборите на БК „Берое“ и БК „Левски-Лукойл“,  проведена на 18.10.2020 г.

 На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 09:22 минута на първата четвърт е отсъдено техническо нарушение на скамейката на отбора на БК "Левски-Лукойл" за реакции след съдийско решение. Нарушението е първо за сезона за отбора, което предопределя размера на наказанието му. 

На същото  заседание Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Петър Цачев - дежурен представител на БФБ от среща № 8 между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „Балкан“, проведена на 19.10.2020 г., в зала „Балканстрой“ в гр. Плевен. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

Налага на БК „Спартак Плевен“ имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 40 т.4 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.7, ал.1, т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ“ за неизправни измервателни уреди в среща № 8 между БК „Спартак Плевен“ и БК „Балкан“, проведена на 19.10.2020 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, уредът за измерване на 24 секунди не е отчитал десети от секундата последните 5 секунди на измервания период, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.16 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. С решение от 15.10.2020 г., ДАС отправи указание до БК „Спартак Плевен“ да бъдат отстранени нередовностите на измервателните уреди до следващата среща на клуба. С оглед фактите, изложени в доклада на дежурния представител, указанията на ДАС не са изпълнени. Предвидената имуществена санкция в чл.40 т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева. Предвид направеното предупреждение в предходно решение на ДАС и това че нередовностите не са отстранени, ДАС налага санкция в размер на 200 (двеста) лева.

Налага на Мартин Маринов, състезател  от отбора на БК „Спартак Плевен“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 8, между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „Балкан“, проведена на 19.10.2020 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, състезателят Мартин Маринов от отбора на БК „Спартак Плевен“ е извършил техническо нарушение, изразяващо се в апострофиране на съдийско решение. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

1 2 3 4 5 ... 178 »
КЛАСИРАНЕ
НБЛНяма изиграни срещи
Галерия
Партньори на клубовете
Molten