НОВИНИ
 

Решения на ДАС

Решения на ДАС

 

На заседание, проведено на 06.03.2020 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Чавдар Зехиров - дежурен представител на БФБ от среща № 93 между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „Рилски спортист“, проведена на 29.02.2020 г. в зала „Балканстрой“ в гр. Плевен. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на БК „Спартак Плевен“ имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 40, т.4 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.7, ал.1, т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ“ за неизправни измервателни уреди в среща № 93 между БК „Спартак Плевен“ и БК „Рилски спортист“, проведена на 29.02.2020г. в гр. Плевен.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, уредът за измерване на 24 секунди не е отчитал десети от секундата последните 5 секунди на измервания период, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.16 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. Предвидената имуществена санкция в чл.40, т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева. Предвид, това че БК „Спартак Плевен“ получи предупреждение с Решение на ДАС от 21.10.2019г, както и беше наложена санкция с: Решение на ДАС от 04.11.2019г; Решение на ДАС от 04.12.2019г; Решение на ДАС от 16.12.2019г; Решение на ДАС от 03.01.2020г; Решение на ДАС от 20.01.2020г. и Решение на ДАС от 03.02.2020г., но въпреки това нередовностите не са отстранени, ДАС налага санкция в размер на 200 (двеста) лева.

 

2. Налага на Тодор Тодоров, състезател с № 15 от отбора на БК „Спартак Плевен“ глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение отсъдено в среща № 93 между отборите на  БК „Спартак Плевен“ и БК „Рилски спортист“, проведена на 29.02.2020 г.

 

На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.2 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 15 от отбора на БК „Спартак Плевен“ – Тодор Тодоров – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е трето за сезона за състезателя, което предопределя размера на санкцията.

 

 

На заседанието бе разгледан и доклада на г-н  Любомир Амиорков - дежурен представител на БФБ от среща № 91 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК „Берое“, проведена на 02.03.2020 г. в зала „Триадица“ в гр. София. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на Данило Тасич, състезател с № 15 от отбора на БК „Левски Лукойл“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 91 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК „Берое“, проведена на 02.03.2020г. в гр. София.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, състезателят с № 15 от отбора на БК Левски Лукойл – Данило Тасич – е извършил техническо нарушение в 23 мин. на срещата, изразяващо се в апострофиране на съдийско отсъждане. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2.            Налага на Йордан Минчев, състезател с № 11 от отбора на БК „Левски Лукойл“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 91 между отборите на БК „Левски-Лукойл“ и БК „Берое“, проведена на 02.03.2020 г. в гр. София.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 40:00 мин от срещата на състезателя с № 11 от отбора на БК „Левски Лукойл“ – Йордан Минчев – е отсъдено техническо нарушение за апостроф на съдийско решение. Нарушението е второ за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

3.            Налага на старши-треньор на БК „Левски Лукойл“ – Константин Папазов - глоба в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл. 35, т. 3 ДАП на НБЛ за отсъдено техническо нарушение в среща № 91 между отборите на БК „Левски-Лукойл“ и БК „Берое“, проведена на 02.03.2020 г. в гр. София.


На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.3 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на отбора на БК „Левски Лукойл“ – Константин Папазов е отсъдено техническо нарушение за репликиране срещу съдийско отсъждане. Нарушението е пето за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието му.1 2 3 4 5 ... 157 »
КЛАСИРАНЕ
Галерия
Партньори на клубовете
Molten