НОВИНИ
 

ДАС – със строги санкции за финалистите преди мач номер 5

ДАС – със строги санкции за финалистите преди мач номер 5

 

Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) се събра на ново заседание преди петия мач от финалната серия в лигата. ДАС  разгледа доклада на Любомир Амиорков - дежурен представител на БФБ от среща № 4 между Левски Лукойл  Рилски спортист, проведена на 26.05.2021 г. в София. Въз основа на доклада Съветът реши:

„Налага на БК „Рилски спортист“, имуществена санкция в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено на отборната скамейка в среща №4 между отборите на БК “Левски Лукойл” и БК „Рилски спортист“, проведена на 26.05.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на отборната скамейка на БК „Рилски спортист“ е отсъдено техническо нарушение, което е записано на старши-треньора Людмил Хаджисотиров. Нарушението е първо за сезона, което предопределя размера на наказанието.

 

Налага на Златин Георгиев, състезател с № 12 от отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща №4 между отборите на БК “Левски Лукойл” и БК „Рилски спортист“, проведена на 26.05.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 40:00 мин. на състезателя с № 12 от отбора на БК „Рилски Спортист“ – Златин Георгиев – е отсъдено техническо нарушение за спречкване с противников състезател. Нарушението е първо за настоящия сезон на състезателя и е конкретно определено по размер в ДАП.

 

Налага на БК „Рилски спортист“, имуществена санкция размер на 600 (шестстотин) лева за хвърлени предмети на терена на основание чл.37, т.7 от ДАП на НБЛ - за хвърляне на предмети на терена, които не са опасни за здравето на участниците, в среща № 4 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК “Рилски Спортист”, проведена на 26.05.2021 г.

 

На основание чл. 27 от ДАП на НБЛ, решението по т.3 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяване за същото.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, ДАС приема за установено следното:

С оглед фактите, изложени в доклада на дежурния представител, от трибуната с привърженици на БК „Рилски спортист” са хвърлени 6 броя монети (3х5ст; 2х1лв; и 1х20ст), които приспадат към категория предмети, незастрашаващи здравето на участниците. Предвидената имуществена санкция в чл.37 т.7 от ДАП на НБЛ е от 100 до 300 лева за всеки хвърлен предмет. Предвид описаното и поради това, че са хвърлени шест на брой предмет, ДАС налага горепосочената имуществена санкция на клуба, вземайки предвид броя на хвърлените предмети.

 

Налага на Йордан Минчев, състезател с № 11 от отбора на БК „Левски Лукойл“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща №4 между отборите на БК „Левски-Лукойл“ и БК “Рилски спортист”,  проведена на 26.05.2021 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 40:00 минута на срещата, на състезателя с № 11 от отбора на БК „Левски Лукойл“ – Йордан Минчев – е отсъдено техническо нарушение за спречкване с противников състезател. Нарушението е второ за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 Налага на БК „Левски Лукойл“ имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.47, ал.1 от ДАП на НБЛ във връзка с т.18, б. а),             изр. 2 от ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ИЛИ ТУРНИР ОТ             ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛ ПО ВРЕМЕ НА             ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С             КОВИД-19, за неспазване на разпоредбите, касаещи осигуряването на 1.5       метра разстояние между отделните зрители и следене за стриктното спазване        на заповедта за носене на предпазни маски, както и капацитета на заетите     места от публика да бъде не повече от 50% от капацитета на залата.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

 

Мотиви: В доклада на дежурния представител на БФБ е посочено, че феновете на БК „Левски Лукойл“ не са спазвали противоепидемиологичните мерки, като от видеозаписа от срещата ясно се виждаше явно неспазване на каквото и да е разстояние между зрителите, както и носене на предпазни маски. В предходно Решение на ДАС от 25.05.2021г. са дадени указания на БК “Левски Лукойл” относно спазване на противоепидемиологичните мерки, като ДАС счита, че същите не са изпълнени, затова налага съответната санкция, конкретно определена в ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩА ИЛИ ТУРНИР ОТ ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО БАСКЕТБОЛ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С КОВИД-19.

 1 2 3 4 5 ... 179 »
КЛАСИРАНЕ
Галерия
Партньори на клубовете
Molten