А1 Академик СофияАкадемик Бултекс 99БалканБероеЛевски Лукойл Рилски спортистСпартак-ПлЧерно море ТичаЧерноморец БургасЯмбол
НОВИНИ
 

Решения на ДАС след шести кръг на НБЛ

Решения на ДАС след шести кръг на НБЛ

На заседание, проведено на 15.11.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Борислав Пелтеков - дежурен представител на БФБ от среща № 30 между отборите на БК „Рилски Спортист“ и БК „Академик Бултекс 99“, проведена на 08.11.2019 г., в зала „Арена Самоков“ в гр. Самоков. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           Налага на Златин Георгиев, състезател с № 12 от отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 30 между БК „Рилски Спортист“ и БК „Академик Бултекс 99“, проведена на 08.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 12 от отбора на БК „Рилски Спортист“ – Златин Георгиев – е отсъдено техническо нарушение за реакция след отсъдено срещу него нарушение в нападение. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2. Налага на Людмил Хаджисотиров, старши-треньор на отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 30 между БК „Рилски Спортист“ и БК „Академик Бултекс 99“, проведена на 08.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на отбора на БК „Рилски Спортист“ – Людмил Хаджисотиров – е отсъдено техническо нарушение за навлизане на терена. Нарушението е първо за сезона за старши-треньора, което предопределя размера на наказанието му.

 

ДАСразгледа доклада на г-н Любомир Амиорков - дежурен представител на БФБ от среща № 26 между отборите на БК „А1 Академик София“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 08.11.2019г. в зала „Правец“ в гр. Правец. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет Указва:

 

на БК „А1 Академик София“ да приведе в състояние, съответстващо на нормативната уредба, оборудването в спортната зала, лицензирана от Комисията на БФБ по материално-техническата база (арг. от чл. 7 от Правилата за провеждане на държавно първенство – мъже на НБЛ (Правилата), бележка автор). В доклада на дежурния представител на БФБ са посочени несъответствия на оборудването, а именно: Последните 5 секунди от уредите за 24/14 секунди не се отчитат в десети. Не работи и светлинната сигнализация/лентата на двете баскетболни табла за край на нападението. (виж чл. 7, ал.1, т.14 – т.16 от Правилата).

 

               Указанието следва да бъде изпълнено до следващия домакински мач на отбора, в противен случай на същия ще бъде наложена санкция, съгласно чл. 8, ал. 3, предложение 2-ро от Правилата.

 

ДАС разгледа доклада на г-н Красимир Стойнов - дежурен представител на БФБ от среща № 29 между отборите на БК „Балкан“ и БК „Берое“, проведена на 09.11.2019 г., в зала „Арена Ботевград“, гр. Ботевград. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           Налага на Станислав Цонков, състезател с № 29 от отбора на БК „Балкан“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 29 между отборите на БК „Балкан“ и БК „Берое“, проведена на 09.11.2019г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 29 от отбора на БК „Балкан“ – Станислав Цонков – е отсъдено техническо нарушение за симулация в третата част от срещата, при оставащи 07:00 минути. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2.           Налага на БК „Балкан“ имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева на основание чл.37 т.2 от ДАП на НБЛ за непристойни скандирания на привържениците на клуба в среща № 29 между отборите на БК „Балкан“ и БК „Берое“, проведена на 09.11.2019г.


На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, по време на четвъртата част, при оставащо време 06:43 мин. от провежданата среща, след отсъждане на неспортсменско нарушение на играч от отбора на БК „Балкан“, от публиката на БК „Балкан“ са започнали непристойни скандирания. ДАС счита така описаната фактическа обстановка за нарушаване на установения ред за нормално протичане на срещата. Размерът на предвиденото наказание по чл.37 т.2 от ДАП е определен в размер до 5000 лева, но тъй като нарушението е първо за сезона, санкцията е в по-малък размер от максимално допустимия.

 

На същото заседание ДАС се запозна с доклада на г-н Румен Калпакчиев - дежурен представител на БФБ от среща No 28 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 07.11. 2019 г. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           Налага на БК „Черно море Тича“, имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл.40, т.11 от ДАП на НБЛ, за използване на микрофона от информатора или други лица за призиви, оценки и др., отсъдено в среща № 18 БК „Черно море Тича“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 07.11.2019г.


 

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, по време на цялата среща, лице, наето от ръководството на БК „Черно море Тича“, е отправяло призиви и напътствия към състезателите и публиката. Въпреки направената забележка от страна на дежурния представител на БФБ, неправомерното поведение не е преустановено, което ДАС счита за нарушаване на установения ред за протичане на срещата. Подобно поведение се наказва на основание чл.40, т.11 от ДАП на НБЛ. Размерът на предвиденото наказание е абсолютно определен в ДАП и не подлежи на конкретизация.

 

Въз основа на доклада на г-жа София Масларова - дежурен представител на БФБ от среща № 27 между отборите на БК „Черноморец Бургас“ и БК „Ямбол“, проведена на 09.11.2019г. в зала „Бойчо Брънзов“ в гр. Бургас, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет УКАЗВА:

 

на БК „Черноморец Бургас“ да приведе в състояние, съответстващо на нормативната уредба, оборудването в спортната зала, лицензирана от Комисията на БФБ по материално-техническата база (арг. от чл. 7 от Правилата за провеждане на държавно първенство – мъже на НБЛ (Правилата), бележка автор). В докладът на дежурния представител на БФБ са посочени несъответствия на оборудването, а именно: часовникът за 24 секунди не отчита десети през последните 5 секунди на периода за 24/14 секунди. Червената и жълтата светлинна линейна индикация, монтирани на баскетболните табла, не светят при изтичането на игралното време на всяка четвъртина и на периода за 24/14 секунди. (виж чл. 7, ал.1, т.14 – т.16 от Правилата). Поради повреда в оборудването на срещата е липсвало и музикално озвучаване, каквото е задължително съгласно чл.45 от Правилата.


Указанието следва да бъде изпълнено до следващия домакински мач на отбора, в противен случай на същия ще бъде наложена санкция, съгласно чл. 8, ал. 3, предложение 2-ро от Правилата.1 2 3 4 5 ... 154 »
КЛАСИРАНЕ
Национална Баскетболна ЛигаНяма изиграни срещи
Галерия
Партньори на клубовете
Molten

Fan Manager