Академик ПловдивБалканБероеЛевски Лукойл Рилски спортистСпартак-ПлЧерно море ТичаЧерноморец БургасЯмбол
НОВИНИ
 

ДАС наложи глоби за технически нарушения и хвърлени предмети във финалите

ДАС наложи глоби за технически нарушения и хвърлени предмети във финалите

Дисциплинарно-административният съвет към НБЛ се събра и разгледа няколко доклада на дежурни представители на БФБаскетбол на мачовете от финалите в лигата. В резултат бяха наложени нови глоби на провинили се играчи и треньори, а освен това финалистите Левски Лукойл и Рилски спортист бяха глобени за поведението на феновете си в третия мач от серията за златните медали.

На базата на доклада на Владимир Атанасов - дежурен представител на БФБ от среща № 1 между отборите на Рилски Спортист и Левски Лукойл, проведена на 19.05.2021 г. в гр. Самоков ДАС реши:

„Налага на Деян Карамфилов, състезател с № 1 от отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 1 между отборите на БК „Рилски Спортист“ и БК “Левски Лукойл”, проведена на 19.05.2021г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 1 от отбора на БК „Рилски Спортист“ – Деян Карамфилов – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

Налага на Алекс Симеонов, състезател с № 9 от отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 1 между отборите на БК „Рилски Спортист“ и БК “Левски Лукойл”, проведена на 19.05.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 9 от отбора на БК „Рилски Спортист“ – Алекс Симеонов – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е второ за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

Налага на Венцислав Петков, състезател с № 35 от отбора на БК „Левски Лукойл“, глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 1 между отборите на БК „Рилски Спортист“ и БК “Левски Лукойл”, проведена на 19.05.2021 г.

На основание чл. 27 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяване за същото.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 35 от отбора на БК „Левски Лукойл“ – Венцислав Петков – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е трето за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.“

 

Въз основа на доклада на Владимир Атанасов от мач номер 2 във финалната серия  от 21.05.2021 г. в Самоков ДАС реши:

„Налага на Венцислав Петков, състезател с № 35 от отбора на БК „Левски Лукойл“, глоба в размер на 400 (четиристотин) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 2 между отборите на БК „Рилски Спортист“ и БК “Левски Лукойл”, проведена на 21.05.2021 г.

На основание чл. 27 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяване за същото.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 35 от отбора на БК „Левски Лукойл“ – Венцислав Петков – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е четвърто за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

Налага на Данило Тасич, състезател с № 15 от отбора на БК „Левски Лукойл“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 2 между отборите на БК „Рилски Спортист“ и БК “Левски Лукойл”, проведена на 21.05.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 15 от отбора на БК „Левски Лукойл“ – Данило Тасич – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е второ за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

Налага на БК „Левски Лукойл“, имуществена санкция в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено на отборната скамейка в среща № 2 между отборите на БК „Рилски Спортист“ и БК “Левски Лукойл”, проведена на 21.05.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на отборната скамейка на БК „Левски Лукойл“ е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за сезона, което предопределя размера на наказанието.

Налага на старши-треньора на БК „Рилски Спортист“ – Людмил Хаджисотиров, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.35, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 2 между отборите на БК „Рилски Спортист“ и БК “Левски Лукойл”, проведена на 21.05.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на  БК „Рилски Спортист“ – Людмил Хаджисотиров – е отсъдено техническо нарушениеза демонстративна реакция след съдийско отсъждане. Нарушението е второ за сезона за старши-треньора, което предопределя размера на наказанието му.

 

ДАС разгледа и доклада на  Чавдар Зехиров - дежурен представител на БФБ от среща № 3 между отборите на Левски Лукойл и Рилски Спортист, проведена на 24.05.2021 г. в гр. София и реши:

„Налага на помощник-треньора на БК „Левски Лукойл“ – Димитър Ангелов, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 3 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК “Рилски Спортист”, проведена на 24.05.2021г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на помощник-треньора на  БК „Левски Лукойл“ – Димитър Ангелов – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за сезона за помощник-треньора, което предопределя размера на наказанието му.

Налага на лекаря на БК „Левски Лукойл“ – Юлий Белев, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 3 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК “Рилски Спортист”, проведена на 24.05.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на лекаря на  БК „Левски Лукойл“ – Юлий Белев – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието му.

Налага на Чавдар Костов - състезател с №9 от отбора на БК „Левски Лукойл“ – глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 3 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК “Рилски Спортист”, проведена на 24.05.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.3 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с №9 от отбора на  БК „Левски Лукойл“ – Чавдар Костов – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

Налага на БК „Левски Лукойл“, имуществена санкция размер на 100 (сто) лева за всеки хвърлен предмет на терена на основание чл.37, т.7 от ДАП на НБЛ - за хвърляне на предмети на терена, които не са опасни за здравето на участниците, в среща № 3 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК “Рилски Спортист”, проведена на 24.05.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.4 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, ДАС приема за установено следното:

С оглед фактите, изложени в доклада на дежурния представител, от трибуната с привърженици на домакина БК „Левски Лукойл” е хвърлен ключодържател, което приспада към категория предмети, незастрашаващи здравето на участниците. Предвидената имуществена санкция в чл.37 т.7 от ДАП на НБЛ е от 100 до 300 лева за всеки хвърлен предмет. Предвид описаното и поради това, че е хвърлен един на брой предмет, ДАС налага горепосочената имуществена санкция на клуба.

 

 

УКАЗВА:

на БК „Левски Лукойл“ да осигури провеждане на срещата, съответстващо на „Правилата за провеждане на среща или турнир от държавно първенство по баскетбол по време на извънредна епидемична обстановка във връзка с Ковид-19“ , като се осигури 1.5 метра разстояние между отделните зрители и се следи за стриктното спазване на заповедта за носене на предпазни маски, както и капацитета на заетите места от публика да бъде не повече от 50% от капацитета на залата.

В доклада на дежурния представител на БФБ е посочено, че феновете на БК „Левски Лукойл“ не са спазвали противоепидемиологичните мерки, като от видеозаписа от срещата ясно се виждаше явно неспазване на каквото и да е разстояние между зрителите, както и носене на предпазни маски.

Указанието следва да бъде изпълнено до следващия домакински мач на отбора, в противен случай на същия ще бъде наложена санкция, поради нарушение на т.11 от „Правилата за провеждане на среща или турнир от държавно първенство по баскетбол по време на извънредна епидемична обстановка във връзка с Ковид-19.

Налага на БК „Рилски Спортист“, имуществена санкция размер на 100 (сто) лева за всеки хвърлен предмет на терена на основание чл.37, т.7 от ДАП на НБЛ - за хвърляне на предмети на терена, които не са опасни за здравето на участниците, в среща № 3 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК “Рилски Спортист”, проведена на 24.05.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, ДАС приема за установено следното:

С оглед фактите, изложени в доклада на дежурния представител, от трибуната с привърженици на гостуващия отбор БК „Рилски Спортист” е хвърлена монета, което приспада към категория предмети, незастрашаващи здравето на участниците. Предвидената имуществена санкция в чл.37 т.7 от ДАП на НБЛ е от 100 до 300 лева за всеки хвърлен предмет. Предвид описаното и поради това, че е хвърлен един на брой предмет. ДАС налага горепосочената имуществена санкция на клуба.

ДАС обърна внимание и на описаното в доклада на Ивелин Тонков за мач номер 3 от серията за бронзовите медали между Балкан и Академик Пловдив в Ботевград на 23 май и реши:

„Налага на Димитър Димитров, състезател с № 34 от отбора на БК „Балкан“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 3 между отборите на БК „Балкан“ и БК “Академик Пловдив”, проведена на 23.05.2021 г.

На основание чл. 29 от ДАП, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателят с № 34 от отбора на БК “Балкан” – Димитър Димитров – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е второ за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.“1 2 3 4 5 ... 178 »
КЛАСИРАНЕ
НБЛНяма изиграни срещи
Галерия
Партньори на клубовете
Molten