А1 Академик СофияАкадемик Бултекс 99БалканБероеЛевски Лукойл Рилски спортистСпартак-ПлЧерно море ТичаЧерноморец БургасЯмбол
НОВИНИ
 

Решения на ДАС

Решения на ДАС

На заседание, проведено на 27.01.2020 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Любомир Амиорков - дежурен представител на БФБ от среща № 77 между отборите на БК „Рилски Спортист“ и БК „Берое“, проведена на 18.01.2020 г., в зала „Арена Самоков“ в гр. Самоков. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на Златин Георгиев, състезател с № 12 от отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 77 между БК „Рилски Спортист“ и БК „Берое“, проведена на 18.01.2020 г. в гр. Самоков.


На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 07:51 мин. на състезателя с № 12 от отбора на БК „Рилски Спортист“ – Златин Георгиев – е отсъдено техническо нарушение за симулация. Нарушението е трето за настоящия сезон на състезателя и е конкретно определено по размер в ДАП.

 

2. Налага на Екзейвиър Джонсън, състезател с № 11 от отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 77 между отборите на БК  „Рилски спортист“ и БК „Берое“, проведена на 18.01.2020 г. в гр. Самоков.

 

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 39:20 мин. на състезателя с № 11 от отбора на БК „Рилски спортист“ – Екзейвиър Джонсън е отсъдено техническо нарушение за апострофиране против съдийско отсъждане. Нарушението е трето за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му, изрично предвиден в ДАП.

 

ДАС разгледа и доклада на г-н Николай Неделчев - дежурен представител на БФБ от среща № 78 между отборите на БК „Балкан“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 18.01.2020 г. в зала „Арена Ботевград“ в гр. Ботевград. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на Марко Радонич, състезател с № 13 от отбора на БК „Балкан“, глоба в размер на 200 (сто) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 78 между БК „Балкан“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 18.01.2020 г. в гр. Ботевград.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 32:00 мин., на състезателя с № 13 от отбора на БК „Балкан“ – Марко Радонич – е отсъдено техническо нарушение за реакция срещу съдийско решение. Нарушението е второ за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2. Налага на Йовица Арсич, старши-треньор на отбора на БК „Балкан“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 78 между отборите на БК „Балкан“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 18.01.2020г. в гр. Ботевград.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 22:00 мин. на старши-треньора на отбора на БК „Балкан“ – Йовица Арсич е отсъдено техническо нарушение за оспорено съдийско решение. Нарушението е първо за сезона за старши-треньора, което предопределя размера на наказанието.

 

Разгледан бе и доклад на г-н Красимир Панталеев - дежурен представител на БФБ от среща № 76 между отборите на БК „Черноморец Бургас“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 18.01.2020г. в зала „Бойчо Брънзов“ в гр. Бургас. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на БК „Черноморец Бургас“, имуществена санкция размер на 200 (двеста) лева на основание чл.40, т.3 от ДАП на НБЛ, във връзка с чл.7, ал.1, т.14, т.15 и т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство – мъже НБЛ“ за неизправни измервателни уреди, в среща № 76 между БК „Черноморец Бургас“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 18.01.2020г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, уредът за измерване на 24 секунди не е отчитал десети от секундата последните 5 секунди на измервания период, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.16 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. Червената и жълта светлинна линейна индикация на таблото не функционират правилно и съгласно предназначението си, което е нарушение на чл. 7, ал.1, т.14 и чл.7, ал.1, т.15 oт Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. С решение от 16.10.2019г., ДАС отправи указание до БК „Черноморец Бургас“ да бъдат отстранени нередовностите на измервателните уреди до следващата среща на клуба, като с Решения на ДАС от 15.11.2019г., 04.12.2019г., 13.12.2019г. и 13.01.2020г. санкционира БК „Черноморец Бургас“ за допуснатото нарушение. С оглед фактите, изложени в доклада на дежурния представител, указанията на ДАС не са изпълнени. Предвидената имуществена санкция в чл.40 т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева. Предвид направеното предупреждение и това че нередовностите не са отстранени, ДАС налага санкция в размер на 200 (двеста) лева.Решения на ДАС

Решения на ДАС

09.03.2020 15:26
1 2 3 4 5 ... 152 »
http://allstar.basketball.bg/
КЛАСИРАНЕ
Национална Баскетболна Лига
Балкан
Ръст: 193 см
Тегло: 92 кг
Рождена дата: 06-02-1993
Пост: Комбо Гард (1-2)
март
MVP35
Точки20
Борби6
Асистенции4
Отнети топки5
Минути26.1
Галерия
Партньори на клубовете
Molten

Fan Manager