Академик ПловдивБалканБероеЛевски Лукойл Рилски спортистСпартак-ПлЧерно море ТичаЧерноморец БургасЯмбол
НОВИНИ
 

Решения на ДАС

Решения на ДАС

На заседание, проведено на 03.01.2020 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Владимир Атанасов - дежурен представител на БФБ от среща № 64 между отборите на БК „Академик Бултекс 99“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 28.12.2019 г., в зала „Сила“ гр. Пловдив. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.      Налага на Цветомир Чернокожев, състезател с № 13 от отбора на БК „А1 Академик София“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 64 между отборите на БК „Академик Бултекс 99“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 28.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, в 2:24 минута на третата четвърт на състезателя с № 13 от отбора на БК „А1 Академик София“ – Цветомир Чернокожев е отсъдено техническо нарушение за реакция срещу неотсъдено по негово мнение нарушение от съдията Ивайло Иванов. Нарушението е първо за сезона на състезателя, което предопределя размера на наказанието му, изрично посочен в ДАП.

 

На заседание, проведено на 03.01.2020 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Борислав Пелтеков - дежурен представител на БФБ от среща № 56 между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „Берое“, проведена на 23.12.2019 г. в гр. Плевен. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.               Налага на БК „Спартак Плевен“ имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 40, т.4 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.7, ал.1, т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ“ за неизправни измервателни уреди в среща № 56 между БК „Спартак Плевен“ и БК „Берое“, проведена на 23.12.2019  г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, уредът за измерване на 24 секунди не е отчитал десети от секундата последните 5 секунди на измервания период, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.16 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. Предвидената имуществена санкция в чл.40, т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева.

 

БК „Спартак Плевен“ получи предупреждение за послеващо сакциониране за неизправност на измервателния уред с Решение на ДАС от 21.10.2019г. След неизпълнение на указанията на ДАС, с Решение от 12.12.2019г. на ДАС, клубът бе санкциоиран с имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева. Въпреки предупрежденията и санкциите, нередовностите не са отстранени. С настоящото решение ДАС налага санкция отново в размер на 200 (двеста) лева, като при неизпълнение, последващото санкциониране ще бъде в пълен на предвидения в ДАП размер.

 

На заседание, проведено на 05.01.2020 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Чавдар Зехиров - дежурен представител на БФБ от среща № 58 между отборите на БК „Черноморец Бургас“ и БК „Академик Бултекс 99“, проведена на 23.12.2019 г. в гр. Бургас. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.               Налага на БК „Черноморец Бургас“, имуществена санкция размер на 200 (двеста) лева на основание чл.40, т.3 от ДАП на НБЛ, във връзка с чл.14, чл.15 и чл.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство – мъже НБЛ“ за неизправни измервателни уреди, в среща № 58 между БК „Черноморец Бургас“ и БК „Академик Бултекс 99“, проведена на 23.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, по време на срещата линейната светлинна индикация на таблото не е работела правилно и последните 5 секунди на уреда за измерване на 24 секунди не са се измервали в десети. На БК „Черноморец Бургас“ бе указано на заседание от 15.11.2019 г. да отстранят нередовностите, заради което ДАС налага имуществена санкция.

 

На заседание, проведено на 05.01.2020 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Красимир Стойнов - дежурен представител на БФБ от среща № 60 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 23.12.2019 г. в Зала „Диана“ в гр. Ямбол. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на Дарин Иванов, състезател с № 21 от отбора на БК „Ямбол“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 60 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 23.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 21 от отбора на БК „Ямбол“ – Дарин Иванов – е отсъдено техническо нарушение за симулация. Нарушението е второ за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2.            Налага на Петър Вукович, състезател с № 32 от отбора на БК „Ямбол“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 60 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 23.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 32 от отбора на БК „Ямбол“ – Петър Вукович – е отсъдено техническо нарушение за остра реакция срещу съдийско отсъждане. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

3.            Налага на БК „Ямбол“ имуществена санкция в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева на основание чл.37 т.2 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.127, ал.1,  от „Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ“ за непристойни скандирания на привържениците по адрес на старши-треньора на БК „Левски Лукойл“ – Константин Папазов в среща № 60 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 23.12.2019 г.

 

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, по време на срещата трикратно е имало непристойни скандирания от публиката по адрес на старши-треньора на БК “Левски Лукойл“ – Константин Папазов. ДАС счита последното за нарушаване на установения ред за протичане на срещата. Нарушението е второ за сезона и скандиранията от публиката по адрес на старши-треньора на БК “Левски Лукойл“ са идентични с предходното нарушение, което говори за непредприети мерки от страна на клуба за осуетяване на подобни прояви от страна на поддръжниците му. Вземайки предвид гореизложените утежняващи вината обстоятелства, ДАС определя наказанието в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева, като максималното наказание за това нарушение е в размер до 5000 лева.

 

Въз основа на същия доклад ДАС:

1.               Налага на Раян Райт, състезател с № 4 от отбора на БК „Левски Лукойл“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 60 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 23.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 4 от отбора на БК „Левски Лукойл“ – Раян Райт – е отсъдено техническо нарушение за остра реакция. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2.            Налага на Йордан Минчев, състезател с № 11 от отбора на БК „Левски Лукойл“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 60 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Левски-Лукойл“, проведена на 23.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 11 от отбора на БК „Левски Лукойл“ – Йордан Минчев – е отсъдено техническо нарушение за остра реакция. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

На заседание, проведено на 06.01.2020 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-жа София Масларова - дежурен представител на БФБ от среща № 63 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Черно море Тича“, проведена на 28.12.2019 г. в зала „Диана“ в гр. Ямбол. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на Галин Стоянов, старши-треньор на отбора на БК „Черно море Тича“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.35, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 63 между БК „Ямбол“ и БК „Черно Море Тича“, проведена на 28.12.2019 г. в гр. Варна.

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на отбора на БК „Черно море Тича“ – Галин Стоянов – е отсъдено техническо нарушение за реакция срещу съдийско решение. Нарушението е второ за сезона за старши-треньора, което предопределя размера на наказанието му.                                      

 

2.            Указва на БК „Черно море Тича“ в срок до следващата среща след обявяване на настоящото решение да приведе в съответствие номера на състезателна карта (20060008) и номера в лицензионния списък (20172922) на състезателя с № 10 – Веселин Георгиев от отбора на БК „Черно море Тича“, съгласно чл. 75, ал.1, т.1 и 2 от правилата на НБЛ.  Поради неизвестни причини горепосочените не съответстват, което е в разрез с правилата на НБЛ и за което ДАС би могъл да санкционира клуба.                                

 

На заседание, проведено на 06.01.2020 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Борислав Пелтеков - дежурен представител на БФБ от среща № 65 между отборите на БК „Рилски Спортист“, и БК „Балкан“ проведена на 28.12.2019 г., в зала „Арена Самоков“ в гр. Самоков. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.      Налага на Людмил Хаджисотиров, старши-треньор на отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл.35, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 65 между БК „Рилски Спортист“ и БК „Балкан“, проведена на 28.12.2019г.

 

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на отбора на БК „Рилски Спортист“ – Людмил Хаджисотиров е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е трето за настоящия сезон на старши-треньора, което предопределя размера на наложеното наказание.

 

2.  Налага на БК „Рилски спортист“ имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл. 37, т.8 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.127, ал.1,  от Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ за хвърляне на предмети на терена, които са опасни за здравето на участниците в среща № 65 между БК „Рилски спортист“ и БК „Балкан“, проведена на 28.12.2019г.

 

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, 01:54 минути преди края на срещата, е хвърлена монета от трибуните по посока на старши-съдията Мартин Хорозов след негово отсъждане за нарушение в нападение на играч от БК „Рилски спортист“. На същата трибуна, от която е хвърлен предметът не са се намирали фенове на гостуващия БК „Балкан“, а тези на домакина БК „Рилски спортист“.

 

 Извършеното деяние се наказва на основание чл. 37, т.8 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.127, ал.1 от Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ - за хвърляне на предмети на терена, които са опасни за здравето на участниците. Предвиденото в ДАП наказание е от 500 до 2000 лева. За определяне на конкретния размер на санкцията, ДАС взема предвид от една страна дързостта на извършеното деяние и показността, която се цели със същото, с оглед запращането на хвърления предмет в средата на терена, но от друга стрна отчита и факта, че нарушението е първо за сезона, с оглед което налага наказание в минимален размер.

 

На заседание, проведено на 06.01.2020 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Любомир Амиoрков - дежурен представител на БФБ от среща № 57 между отборите на БК „А1 Академик София“ и БК „Рилски Спортист“, проведена на 21.12.2019г. в зала „Правец“ в гр. Правец. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1. Налага на Костадин Лазаров, състезател с № 44 от отбора на БК „А1 Академик София“, глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 57 между отборите на БК „А1 Академик София“ и БК „Рилски Спортист“, проведена на 21.12.2019 г.

 

На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.1 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 44 от отбора на БК „А1 Академик София“ – Костадин Лазаров – е отсъдено техническо нарушение за симулация. Нарушението е трето за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2. Налага на Николай Михайлов, състезател с № 11 от отбора на БК „А1 Академик София“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 57 между отборите на БК „А1 Академик София“ и БК „Рилски Спортист“, проведена на 21.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 11 от отбора на БК „А1 Академик София“ – Николай Михайлов – е отсъдено техническо нарушение за реакция срещу съдийско отсъждане. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.1 2 3 4 5 ... 177 »
КЛАСИРАНЕ
НБЛНяма изиграни срещи
Галерия
Партньори на клубовете
Molten