А1 Академик СофияАкадемик Бултекс 99БалканБероеЛевски Лукойл Рилски спортистСпартак-ПлЧерно море ТичаЧерноморец БургасЯмбол
НОВИНИ
 

Последните решения на ДАС

Последните решения на ДАС

На заседание, проведено на 12.12.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Любомир Амиорков - дежурен представител на БФБ от среща № 48 между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „Рилски Спортист“, проведена на 07.12.2019 г., в зала „Балканстрой“ в гр. Плевен. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на БК „Спартак Плевен“ имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 40, т.4 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.7, ал.1, т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ“ за неизправни измервателни уреди в среща № 48 между БК „Спартак Плевен“ и БК „Рилски Спортист“, проведена на 07.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, уредът за измерване на 24 секунди не е отчитал десети от секундата последните 5 секунди на измервания период, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.16 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. С решение от 21.10.2019г., ДАС отправи указание до БК „Спартак Плевен“ да бъдат отстранени нередовностите на измервателните уреди до следващата среща на клуба. С оглед фактите, изложени в доклада на дежурния представител, указанията на ДАС не са изпълнени. Предвидената имуществена санкция в чл.40, т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева. Предвид направеното предупреждение в предходно решение на ДАС и това че нередовностите не са отстранени, ДАС налага санкция в размер на 200 (двеста) лева.

 

На базата на същия доклад на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на Брендън Браун, състезател с № 10 от отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 48 между БК „Спартак Плевен“ и БК „Рилски Спортист“, проведена на 07.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 10 от отбора на БК „Рилски Спортист“ – Брендън Браун – е отсъдено техническо нарушение за симулация. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2. Налага на Людмил Хаджисотиров, старши-треньор на отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл.35, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 48 между БК „Спартак Плевен“ и БК „Рилски Спортист“, проведена на 07.12.2019 г.

На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.2 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на отбора на БК „Рилски Спортист“ – Людмил Хаджисотиров – е отсъдено техническо нарушение за физически контакт със съдията Димитър Георгиев. Нарушението е трето за сезона за старши-треньора, което предопределя размера на наказанието му.

 

На същото заседание ДАС разгледа доклада на г-жа София Масларова - дежурен представител на БФБ от среща № 47 между отборите на БК „Черноморец Бургас“ и БК „Балкан“, проведена на 06.12.2019 г. в зала „Бойчо Брънзов“ в гр. Бургас. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

  1.   Налага на Марко Радонич, състезател с № 13 от отбора на БК „Балкан“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 47 между БК „Черноморец Бургас“ и БК „Балкан“, проведена на 06.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 13 от отбора на БК „Балкан“ – Марко Радонич – е отсъдено техническо нарушение за реакция срещу съдийско решение. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

Въз основа на същия доклад, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

  1. Налага на БК „Черноморец Бургас“, имуществена санкция размер на 200 (двеста) лева на основание чл.40, т.3 от ДАП на НБЛ, във връзка с чл.7, ал.1, т.14, т.15 и т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство – мъже НБЛ“ за неизправни измервателни уреди, в среща № 47 между БК „Черноморец Бургас“ и БК „Балкан“, проведена на 06.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, уредът за измерване на 24 секунди не е отчитал десети от секундата последните 5 секунди на измервания период, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.16 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. Червената и жълта светлинна линейна индикация на таблото не функционират павилно и съгласно предназначението си, което е нарушение на чл. 7, ал.1, т.14 и чл.7, ал.1, т.15 oт Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. С решение от 16.10.2019г., ДАС отправи указание до БК „Черноморец“ да бъдат отстранени нередовностите на измервателните уреди до следващата среща на клуба. С оглед фактите, изложени в доклада на дежурния представител, указанията на ДАС не са изпълнени. Предвидената имуществена санкция в чл.40 т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева. Предвид направеното предупреждение в предходно решение на ДАС и това че нередовностите не са отстранени, ДАС налага санкция в размер на 200 (двеста) лева.

 

ДАС разгледа и доклада на г-н Борислав Пелтеков - дежурен представител на БФБ от среща № 46 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 09.12.2019 г. в зала „ДКС - Варна“ в гр. Варна. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

  1.  Налага на Джеймс Гавин, състезател с № 44 от отбора на БК „Черно море Тича“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 46 между БК „Черно Море Тича“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 09.12.2019 г. в гр. Варна.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 44 от отбора на БК „Черно море Тича“ – Джеймс Гавин – е отсъдено техническо нарушение за симулация. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

На заседание, проведено на 16.12.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Чавдар Зехиров - дежурен представител на БФБ от среща No 50 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК „Берое“, проведена на 08.12.2019 г. в гр. София. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на Куан Чийтъм, състезател с № 5 от отбора на БК „Левски Лукойл“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 50 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК „Берое“, проведена на 08.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, състезателят с № 5 от отбора на БК Левски Лукойл – Куан Чийтам – е извършил техническо нарушение, изразяващо се в реакция срещу съдийско отсъждане. Нарушението е второ за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2.            Налага на старши-треньора на БК „Левски Лукойл“ – Константин Папазов - глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 35, т. 1 ДАП на НБЛ за отсъдено техническо нарушение в среща № 50 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК „Берое“, проведена на 08.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че в третата четвърт на срещата е отсъдено техническо нарушение на старши-треньора на БК „Левски Лукойл“ – Константин Папазов - за невербална провокация към пейката на БК „Берое“. Нарушението е второ за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието му.

 

На заседание, проведено на 18.12.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Чавдар Зехиров - дежурен представител на БФБ от среща No 55 между отборите на БК „Балкан“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 14.12.2019 г. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

  1.  Налага на Крис Минков, състезател с № 3 от отбора на БК „Балкан“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 55 между отборите на БК „Балкан“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 14.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 3 от отбора на БК „Балкан“ – Крис Минков– е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

Въз основа на същия доклад, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

  1.  Налага на Костадин Лазаров, състезател с № 44 от отбора на БК „А1 Академик София“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща No 55 между отборите на БК „Балкан“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 14.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 44 от отбора на БК „А1 Академик София“ – Костадин Лазаров – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е второ за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

ДАС разгледа и доклада на г-н Красимир Стойнов - дежурен представител на БФБ от среща № 53 между отборите на БК „Академик Бултекс 99“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 13.12.2019 г., в зала „Сила“ гр. Пловдив. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

  1. Налага на Шакир Смит, състезател с № 5 от отбора на БК „Академик Бултекс 99“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 53 между отборите на БК „Академик Бултекс 99“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 13.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 5 от отбора на БК „Академик Бултекс 99“ – Шакир Смит – е отсъдено техническо нарушение за обидна реплика към съдия по време на първата част от срещата, при оставащи 06:11 минути. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

Въз основа на същия доклад, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

  1. Налага на Николай Маринов, състезател с № 33 от отбора на БК „Спартак Плевен“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 53 между отборите на БК „Академик Бултекс 99“ и БК „Спартак Плевен“, проведена на 13.12.2019 г.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 33 от отбора на БК „Спартак Плевен“ – Николай Маринов – е отсъдено техническо нарушение за обидна реплика към съдия по време на третата част от срещата, при оставащи 05:18 минути. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.Решения на ДАС

Решения на ДАС

09.03.2020 15:26
1 2 3 4 5 ... 152 »
http://allstar.basketball.bg/
КЛАСИРАНЕ
Национална Баскетболна Лига
Балкан
Ръст: 193 см
Тегло: 92 кг
Рождена дата: 06-02-1993
Пост: Комбо Гард (1-2)
март
MVP35
Точки20
Борби6
Асистенции4
Отнети топки5
Минути26.1
Галерия
Партньори на клубовете
Molten

Fan Manager