НОВИНИ
 

Решения на ДАС

Решения на ДАС

На заседание, проведено на 04.12.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Николай Неделчев - дежурен представител на БФБ от среща № 45 между отборите на БК „Черноморец Бургас“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 30.11.2019 г. в зала „Бойчо Брънзов“ в гр. Бургас. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           Налага на БК „Черноморец Бургас“, имуществена санкция размер на 200 (двеста) лева на основание чл.40, т.3 от ДАП на НБЛ, във връзка с чл.7, ал.1, т.14, т.15 и т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство – мъже НБЛ“ за неизправни измервателни уреди, в среща № 45 между БК „Черноморец Бургас“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 30.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, уредът за измерване на 24 секунди не е отчитал десети от секундата последните 5 секунди на измервания период, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.16 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. Липсва и червена и жълта светлинна линейна индикация на таблото, което е нарушение на чл. 7, ал.1, т.14 и чл.7, ал.1, т.15 oт Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. С решение от 16.10.2019 г., ДАС отправи указание до БК „Черноморец“ да бъдат отстранени нередовностите на измервателните уреди до следващата среща на клуба. С оглед фактите, изложени в доклада на дежурния представител, указанията на ДАС не са изпълнени. Предвидената имуществена санкция в чл.40 т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева. Предвид направеното предупреждение в предходно решение на ДАС и това че нередовностите не са отстранени, ДАС налага санкция в размер на 200 (двеста) лева.

ДАС разгледа и доклада на г-жа София Масларова - дежурен представител на БФБ от среща № 44 между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „Балкан“, проведена на 30.11.2019 г., в зала „Балканстрой“ в гр. Плевен. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           Налага на БК „Спартак Плевен, имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл. 40, т.7 от ДАП на НБЛ във връзка с чл. 12 от раздел III „Резервна скамейка и запазени места“ от Правилата за провеждането на държавно първенство – мъже на НБЛ (Правилата), в среща № 44, между БК „Спартак Плевен“ и БК „Балкан“, проведена на 30.11.2019г.

На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.1 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на отборната скамейка на БК „Балкан“ е имало само 10 броя седящи места, находящи се в зоната на отборната скамейка. Разпоредбата на чл.12 от Правилата предвижда отборът-домакин да осигури 16 броя седящи места за всеки от отборите, находящи се в зоната на отборната скамейка. Посоченото нарушение се наказва с имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева при всяко неизпълнение. Размерът на предвидената санкция е абсолютно определен в ДАП и не подлежи на конкретизация.

 

2.           Налага на БК „Спартак Плевен“имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 40 т.4 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.7, ал.1, т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ“ за неизправни измервателни уреди в среща № 44 между БК „Спартак Плевен“ и БК „Балкан“, проведена на 30.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, уредът за измерване на 24 секунди не е отчитал десети от секундата последните 5 секунди на измервания период, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.16 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. С решение от 21.10.2019 г., ДАС отправи указание до БК „Спартак Плевен“ да бъдат отстранени нередовностите на измервателните уреди до следващата среща на клуба. С оглед фактите, изложени в доклада на дежурния представител, указанията на ДАС не са изпълнени.

 

Предвидената имуществена санкция в чл.40 т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева. Предвид направеното предупреждение в предходно решение на ДАС и това че нередовностите не са отстранени, ДАС налага санкция в размер на 200 (двеста) лева.

 

3.           Налага на Герасим Николов, състезател с № 8 от отбора на БК „Спартак Плевен“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 44, между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „Балкан“, проведена на 30.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.3 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, състезателят с № 8 от отбора на БК „Спартак Плевен“ – Герасим Николов е извършил техническо нарушение, изразяващо се в реакция срещу противников състезател. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

ДАС разгледа доклада на г-н Николай Неделчев - дежурен представител на БФБ от среща № 45 между отборите на БК „Черноморец Бургас“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 30.11.2019 г. в зала „Бойчо Брънзов“ в гр. Бургас. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1. Налага на Георги Давидов, старши-треньор на отбора на БК „А1 Академик София“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.35, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 45 между БК „Черноморец Бургас“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 30.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на отбора на А1 Академик София  – Георги Давидов – е отсъдено техническо нарушение за остра реакция на съдийско решение. Нарушението е първо за сезона за старши-треньора, което предопределя размера на наказанието му.1 2 3 4 5 ... 157 »
КЛАСИРАНЕ
Галерия
Партньори на клубовете
Molten