НОВИНИ
 

Решения на ДАС от 25.11.2019 г.

Решения на ДАС от 25.11.2019 г.

На заседание, проведено на 25 ноември, 2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-жа София Масларова - дежурен представител на БФБ от среща № 33 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК „Балкан“, проведена на 16.11.2019 г., в зала „Универсиада“, гр. София. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           Налага на БК „Балкан“ имуществена санкция в размер на 2000 (две хиляди) лева на основание чл.37 т.2 от ДАП на НБЛ за непристойни скандирания на привържениците на клуба в среща № 33 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК „Балкан“, проведена на 16.11.2019 г.


На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, по време на четвъртата част, при оставащо време 03:25 мин. от провежданата среща, след съдийско отсъждане, от публиката на БК „Балкан“ са започнали непристойни скандирания по адрес на съдиите и по адрес на старши-треньора на БК „Левски Лукойл“ – Константин Папазов. ДАС счита така описаната фактическа обстановка за нарушаване на установения ред за нормално протичане на срещата. Размерът на предвиденото наказание по чл.37 т.2 от ДАП е определен в размер до 5000 лева, нарушението е второ за сезона, като това предопределя размера на имуществената санкция.

 

Въз основа на същия доклад ДАС реши:

 

1.           Налага на БК „Левски Лукойл“ имуществена санкция в размер на 1000 (хиляда) лева на основание чл.37 т.2 от ДАП на НБЛ за непристойни скандирания на привържениците на клуба в среща № 33 между отборите на БК „Левски Лукойл“ и БК „Балкан“, проведена на 16.11.2019 г.


На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, по време на четвъртата част, от срещата, от привържениците на БК „Левски Лукойл“ са започнали непристойни скандирания по адрес на привържениците на БК „Балкан“. ДАС счита така описаната фактическа обстановка за нарушаване на установения ред за нормално протичане на срещата. Размерът на предвиденото наказание по чл.37 т.2 от ДАП е определен в размер до 5000 лева, нарушението е първо за сезона, като това предопределя размера на имуществената санкция.

 

На същото заседание, проведено на 25.11.2019 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Красимир Стойнов - дежурен представител на БФБ от среща № 35 между отборите на БК „Академик Бултекс 99“ и БК „Черно море Тича“, проведена на 14.11.2019 г. в Зала „Сила“ в гр. Пловдив. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирани от заинтересованите лица възражения по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           Налага на Обрад Томич, състезател с № 14 от отбора на БК „Академик Бултекс 99“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 35, между отборите на БК „Академик Бултекс 99“ и БК „Черно море Тича“, проведена на 14.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, състезателят с № 14 от отбора на БК „Академик Бултекс 99“– Обрад Томич е извършил техническо нарушение, изразяващо се в отправени нецензурни изрази по повод съдийско отсъждане. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2. На основание чл.47, ал.1 от ДАП на НБЛ, във връзка с чл.75, ал.1, т.1, предложение първо от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже на НБЛ (Правилата), налага на БК „Академик Бултекс 99“, имуществена санкция в размер на 50 лв, за непредставена състезателна карта на състезател с № 7  Седрик Боуен.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на  обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, от щаба на БК „Академик Бултекс 99“ не е представена редовна състезателна карта на състезател с № 7 Седрик Боуен, като изтъкната причина за непредставянето на такава от клуба е недостатъчното техническо време за изработка на състезателна карта. Същият обаче е редовно вписан в лицензионния списък на отбора. Разпоредбата на чл.75, ал.1, т.1 от Правила за провеждането на държавно първенство – мъже на НБЛ задължава упълномощеното лице за всеки БК, преди всяка среща, да представя състезателните карти на състезателите и треньорите за съответния сезон за проверка от дежурния представител/главния съдия. С оглед горното, ДАС счита, че е задължение на БК „Академик Бултекс“ да предприеме необходимите действия за предварителното заявяване и изработка на такава карта по реда, предвиден в чл. 64, ал. 5 от Правилата.

 

ДАП на НБЛ не е изчерпателен в регламентирането на предвидените санкции за всички допуснати нарушения на Правилата, с оглед което ДАС, на основание чл.47, ал.1 от ДАП на НБЛ, налага наказание по собствено усмотрение и преценка, в рамките да предвидената оперативна самостоятелност на органа. Горепосоченото нарушение на Правилата за провеждане на държавно първенство – мъже НБЛ е възпрепятствало нормалното протичане на срещата, но същото е първо за клуба, което предопределя минималния размер на наложеното наказание.

 

ДАС разгледа доклада на г-н Чавдар Зехиров - дежурен представител на БФБ от среща № 32 между отборите на БК „Берое“ и БК „Рилски Спортист“, проведена на 16.11.2019 г., в зала „Общинска“ в гр. Стара Загора. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           Налага на Златин Георгиев, състезател с № 12 от отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 32 между БК „Берое“ и БК „Рилски Спортист“, проведена на 16.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 12 от отбора на БК „Рилски Спортист“ – Златин Георгиев – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е второ за настоящия сезон на състезателя и е конкретно определено по размер в ДАП.

2. Налага на Людмил Хаджисотиров, старши-треньор на отбора на БК „Рилски Спортист“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл.35, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 32 между БК „Берое“ и БК „Рилски Спортист“, проведена на 16.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на отбора на БК „Рилски Спортист“ – Людмил Хаджисотиров – е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е второ за настоящия сезон на старши-треньора и е конкретно определено по размер в ДАП.

 

Въз основа на същия доклад Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1. Налага на Реджър Дауел, състезател с № 3 от отбора на БК „Берое“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 32 между БК „Берое“ и БК „Рилски Спортист“, проведена на 16.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 3 от отбора на БК „Берое“ – Реджър Дауел – е отсъдено техническо нарушение за реакция след съдийско решение. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2.  Налага на Станислав Ваклинов, състезател с № 15 от отбора на БК „Берое“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 32 между БК „Берое“ и БК „Рилски Спортист“, проведена на 16.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 15 от отбора на БК „Берое“ – Станислав Ваклинов – е отсъдено техническо нарушение за реакция след съдийско решение. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

3.  Налага на Трей Мосес, състезател с № 24 от отбора на БК „Берое“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 32 между БК „Берое“ и БК „Рилски Спортист“, проведена на 16.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.3 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 24 от отбора на БК „Берое“ – Трей Мосес – е отсъдено техническо нарушение за реакция след съдийско решение. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

На същото заседание разгледа доклада на г-н Николай Неделчев - дежурен представител на БФБ от среща № 34 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 16.11.2019 г. в Зала „Диана“ в гр. Ямбол. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирани от заинтересованите лица възражения по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.           Налага на Николай Николов, състезател с № 8 от отбора на БК „А1 Академик София“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 34, между отборите на БК „Ямбол“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 16.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, състезателят с № 8 от отбора на БК „Ямбол“– Николай Николов е извършил техническо нарушение, изразяващо се в пререкание с противников състезател. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

Въз основа на същия доклад ДАС реши:

 

1.           Налага на Шакил Калхун, състезател с № 0 от отбора на БК „Ямбол“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 34, между отборите на БК „Ямбол“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 16.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, състезателят с № 0 от отбора на БК „Ямбол“– Шакил Калхун е извършил техническо нарушение, изразяващо се в пререкание с противников състезател. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

2.    Налага на Дарин Иванов, състезател с № 21 от отбора на БК „Ямбол“, глоба в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 34, между отборите на БК „Ямбол“ и БК „А1 Академик София“, проведена на 16.11.2019 г.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи наобжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, състезателят с № 21 от отбора на БК „Ямбол“– Дарин Иванов е извършил техническо нарушение, изразяващо се в невъздържана реакция срещу съдийско решение. Нарушението е второ за настоящия сезон на състезателя и е конкретно определено по размер в ДАП.

 1 2 3 4 5 ... 157 »
КЛАСИРАНЕ
Галерия
Партньори на клубовете
Molten