Академик ПловдивБалканБероеЛевски Лукойл Рилски спортистСпартак-ПлЧерно море ТичаЧерноморец БургасЯмбол
НОВИНИ
 

Последните решения на ДАС за сезон 2018/2019

Последните решения на ДАС за сезон 2018/2019

След финала на шампионата в НБЛ Дисциплинарно административният съвет към НБЛ се събра за последните за сезона решения.

 

•             След като разгледа доклада на дежурния представител на БФБ от полуфинална среща от плейофите между отборите на БК Балкан и БК Берое, проведена на 13.05.2019 г., ДАС реши:


Налага на Любомир Минчев, старши треньор на БК Берое, глоба в размер на 400 лв. на основание чл. 35, т. 1 във връзка с т. 3 от ДАП на НБЛ.


Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че на Любомир Минчев, старши треньор на БК Берое, е отсъдено техническо нарушение за реакция след съдийско отсъждане. Същото е четвърто за г-н Минчев за сезона, следователно следва да му бъде наложена глоба в размер на 400 лв.


•             След като преразгледа доклада на дежурния представител на БФБ от полуфинална среща от плейофите между отборите на БК Балкан и БК Берое, проведена на 11.05.2019 г., както и постановеното по него решение на 13.05.2019 г., ДАС извърши посоченото действие поради самосезиране и при проверка за наличие на очевидна фактическа грешка.


ДАС взе предвид, че техническото нарушение на Небойша Видич, старши треньор на БК Балкан, е шесто за сезона за него, а не както е прието в решението пето. Г-н Видич е санкциониран за технически нарушения с решения на ДАС от 28.10.2018 г., 12.03.2019 г., 27.04.2019 г. (две нарушения, респективно две наказания) и 02.05.2019 г.. Процесното нарушение от срещата от 11.05.2019 г. се явява шесто за Небойша Видич. Следователно, наложената санкция трябва да бъде в размер на 600, а не на 500 лв. Налице е очевидна фактическа грешка, която подлежи на поправяне от органа, издал акта. Воден от горното, ДАС реши „Диспозитивът на Решение от 11.05.2019 г. да се чете „Налага на Небойша Видич, старши треньор на БК Балкан, глоба в размер на 600 (шестстотин) лв. на основание чл. 35, т. 1 във връзка с т. 3 от ДАП на НБЛ“.

 

•             След като разгледа доклада на дежурния представител на БФБ от финална среща No 1 от серията за трето място между отборите на БК Берое и БК Рилски спортист, проведена на 20.05.2019 г., ДАС реши:


Налага на Джеймс Уайт, състезател с No 1 от отбора на БК Берое, глоба в размер на 200 лв. на основание чл. 34, т. 3 във връзка с т. 1 от ДАП на НБЛ.

Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че на Джеймс Уейт, състезател с No 1 от отбора на БК Берое, е отсъдено техническо нарушение за неприлични ьестове. Нарушението е второ за състезателя за сезона, следователно следва да му бъде наложена глоба в размер на 200 лв.

•             След като разгледа доклада на дежурния представител на БФБ от среща No 1 от финалната серия между отборите на БК Левски Лукойл и БК Балкан, проведена на 21.05.2019 г., ДАС реши:


1.           Налага на Калоян Иванов, състезател с No 55 от отбора на БК Левски Лукойл, глоба в размер на 700 лв. на основание чл. 34, т. 3 във връзка с т. 1 от ДАП на НБЛ.


Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че на Калоян Иванов, състезател с No 55 от отбора на БК Левски Лукойл, е отсъдено техническо нарушение за апостроф на съдийско отсъждане. Нарушението е седмо за състезателя за сезона, следователно следва да му бъде наложена глоба в размер на 700 лв.


2.           Налага на Константин Папазов, старши-треньор на отбора на БК Левски Лукойл, глоба в размер на 200 лв. на основание чл. 35, т. 3 във връзка с т. 1 от ДАП на НБЛ.


Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че на скамейката на отбора на БК Левски Лукойл е отсъдено техническо нарушение за апостроф на съдийско отсъждане. Не е посочено кой е действителният извършител. В такава хипотеза наказанието следва да се наложи на старши-треньора. Нарушението е второ за него за сезона, следователно следва да му бъде наложена глоба в размер на 200 лв.


•             След като разгледа доклада на дежурния представител на БФБ от среща No 2 от финалната серия между отборите на БК Левски Лукойл и БК Балкан, проведена на 23.05.2019 г., ДАС реши:


1. Налага на Калоян Иванов, състезател с No 55 от отбора на БК Левски Лукойл, глоба в размер на 800 лв. на основание чл. 34, т. 3 във връзка с т. 1 от ДАП на НБЛ.


Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че на Калоян Иванов, състезател с No 55 от отбора на БК Левски Лукойл, е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е осмо за състезателя за сезона, следователно следва да му бъде наложена глоба в размер на 800 лв.


2. Налага на Небойша Видич, старши-треньор на БК Балкан, глоба в размер на 700 лв. на основание чл. 34, т. 3 във връзка с т. 1 от ДАП на НБЛ.


Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че на Небойша Видич, старши-треньор на БК Балкан, е отсъдено техническо нарушение за апостроф на съдийско отсъждане. Нарушението е седмо за него за сезона, следователно следва да му бъде наложена глоба в размер на 700 лв.


•             След като разгледа доклада на дежурния представител на БФБ от среща No 3 от финалната серия между отборите на БК Балкан и БК Левски Лукойл, проведена на 27.05.2019 г., ДАС реши:


1.           Налага на Венцислав Петков, състезател с No 35 от отбора на БК Балкан, глоба в размер на 200 лв. на основание чл. 34, т. 3 във връзка с т. 1 от ДАП на НБЛ.


Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че на Венцислав Петков, състезател с No 35 от отбора на БК Балкан, е отсъдено техническо нарушение за реакция на съдийско отсъждане. Нарушението е второ за състезателя за сезона, поради което размерът на наложената глоба следва да бъде 200 лв.


2.           Налага на Константин Папазов, старши-треньор на отбора на БК Левски Лукойл, глоба в размер на 300 лв. на основание чл. 35, т. 3 във връзка с т. 1 от ДАП на НБЛ.


Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че на скамейката на отбора на БК Левски Лукойл е отсъдено техническо нарушение за групов протест на съдийско отсъждане. Не е посочено кой е действителният извършител. В такава хипотеза наказанието следва да се наложи на старши-треньора. Нарушението е трето за него за сезона, следователно следва да му бъде наложена глоба в размер на 300 лв.


•             След като разгледа доклада на дежурния представител на БФБ от среща No 4 от финалната серия между отборите на БК Балкан и БК Левски Лукойл, проведена на 29.05.2019 г., ДАС реши:


1.           Налага на Небойша Видич, старши-треньор на отбора на БК Балкан, глоба в размер на 800 лв. на основание чл. 35, т. 3 във връзка с т. 1 от ДАП на НБЛ.


Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че на Небойша Видич, старши-треньор на отбора на БК Балкан, е отсъдено техническо нарушение за изразено недоволство от съдийско отсъждане. Нарушението е осмо за него за сезона, следователно следва да му бъде наложена глоба в размер на 800 лв.


2.           Налага на БК „Балкан“ глоба в размер на 500 лв. на основание чл. 37, т. 1 ДАП на НБЛ за непристойни прояви, извършени от зрители.


Мотиви: В доклада на дежурния представител е посочено, че в третата четвърт на срещата е имало неколкократни нецензурни скандирания от привържениците на отбора на БК „Балкан“ към старши-треньора на БК Левски Лукойл. Налице са непристойни прояви, които създават ненормална обстановка, по смисъла на чл. 37, т. 1 от ДАП. За подобно деяние ДАП предвижда глоба до 3000 лв. Тъй като от деянието не са последвали опасни последици, размерът на глобата следва да бъде в размер, чувствително по-нисък от средния.1 2 3 4 5 ... 177 »
КЛАСИРАНЕ
НБЛНяма изиграни срещи
Галерия
Партньори на клубовете
Molten