ј1 јкадемик —офи€јкадемик Ѕултекс 99ЅалканЅероеЋевски Ћукойл –илски спортист—партак-ѕл„ерно море “ича„ерноморец Ѕургасямбол
Ќќ¬»Ќ»
 

‘»Ѕј с промени в правилата от 1-ви октомври

‘»Ѕј с промени в правилата от 1-ви октомври

‘»Ѕј прие промени в ќфициални€ баскетболен правилник, които влизат в сила от 1 октомври 2018 г.

 

Ќа официалната страница на ЌЅЋ - nbl.basketball.bg са публикувани както цели€ текст на променени€ ќфициален баскетболен правилник на ‘»Ѕј и ќфициалните му интерпретации, така и съкратен вариант на по-важните моменти, като променените текстове са на жълт фон.

 

ѕо-важните промени в ќфициалните Ѕаскетболни правила на ‘»Ѕј в сила от 1.10.2018 г.

 

ќфициални баскетболни правила на ‘»Ѕј с изменени€та в сила от 1.10.2018 г. (Ѕ√)

 

ќфициални тълкувани€ на —ъстезателни правила по баскетбол на ‘»Ѕј в сила от 01.10.2018 г.

 

≈то и н€кои от по-важните промени:

 

17.2.4  огато часовникът за игра показва 2:00 минути или по-малко в четвъртата част или вс€ко продължение и след поискано едноминутно прекъсване от отбора, който има право да вкара топката за игра от задното си поле, треньорът на отбора има правото да реши дали топката да бъде вкарана в игра от лини€та за вкарване на топката в предно поле или от м€стото на прекъсване на играта в задно поле.

 

„л. 36 “≈’Ќ»„≈— ќ Ќј–”Ў≈Ќ»≈

 

Ќово правило

36.3.

—анкци€

36.3.1. јко техническото нарушение е извършено:

• от състезател, то техническото нарушение се вписва на негово име и влиза в бро€ на отборните нарушени€;

• на вс€ко лице, на което е разрешено да седи на отборната скамейка, то техническото нарушение се вписва на името на треньора и не влиза в бро€ на отборните нарушени€.

 

36.3.2. ѕрисъжда се 1 наказателен удар за изпълнение от противникови€ отбор. »грата тр€бва да продължи както следва:

• наказателни€ удар се изпълн€ва незабавно. —лед наказателни€ удар, вкарването на топката в игра отвън, тр€бва да бъде администрирано от отбора, който е притежавал топката или му е била присъдена, когато техническото нарушение е било отсъдено, от м€сто най-близко където топката се е намирала, когато играта е била спр€на;

• наказателни€ удар се изпълн€ва незабавно, независимо от възможността за изпълнение на други последователни наказани€ за други нарушени€, които са били отсъдени или администраци€та на наказателни удари е започнала. —лед наказателни€ удар за техническото нарушение, играта тр€бва да се възобнови от отбора, който е притежавал топката или му е била присъдена, когато техническото нарушение е било отсъдено, от м€сто най-близко където топката се е намирала, когато играта е била спр€на за наказание на техническото нарушение;

• ако е отбел€зан кош от игра или след последен наказателен удар, топката тр€бва да се даде на тима срещу когото е отбел€зан коша, за вкарване от вс€ко м€сто зад крайната лини€ на отбора;

• ако нито един от отборите не е притежавал топката или не е била присъдена на н€кой от т€х, то имаме ситуаци€ на спорна топка;

• изпълнение на “спорна топка” в средни€ кръг за начало на първата четвърт

 

„л.38. ƒ»— ¬јЋ»‘»÷»–јўќ Ќј–”Ў≈Ќ»≈

38.3.4. Ѕро€т на присъдените за изпълнение наказателни удари се определ€, както следва:

 

• ако нарушението е безконтактно се присъждат 2 наказателни удара;

• ако нарушението е извършено срещу състезател, който не стрел€ в коша от игра се присъждат 2 наказателни удара;

• ако нарушението е извършено срещу състезател, който е в положение на стрелба в коша от игра, то ако е отбел€зан кош, същи€т се зачита и в допълнение се изпълн€ва 1 наказателен удар;

• ако нарушението е извършено срещу състезател, който е в положение на стрелба в коша от игра, но не отбел€зва кош, то се присъждат 2 или 3 наказателни удара, в зависимост от м€стото, от което е извършена стрелбата.

• ако нарушението е дисквалификаци€ на треньора: 2 наказателни удара

• ако нарушението е дисквалифициращо на помощник треньор, заместник, отстранен състезател или на придружаващо отбора лице, нарушението се отбел€зва срещу треньора като техническо нарушение: 2 наказателни удара;

 

¬Ќ»ћјЌ»≈! ¬ допълнение, ако е отсъдено дисквалификаци€ на помощник треньор, заместник, отстранен състезател или на придружаващо отбора лице за напускане на отборната скамейка и активно участие по време на сбиване: - за вс€ко отделно дисквалифицирашо нарушение на помощник треньор, заместник или отстранен състезател: 2 наказателни удара. ¬с€ка дисквалификаци€ се записва на провинили€ се.

 

¬ъв връзка с въвеждането, представ€нето, тълкуването и разпростран€ването на промените в баскетболните правила на ‘»Ѕј, —ъдийската комиси€ към Ѕ‘ Ѕаскетбол организира редица лекции и семинари на територи€та на Ѕългари€. 

 

  • 29 септември - град —тара «агора, спортна зала ќбщинска, 10.00 часа
  • 30 септември - град “ърговище, спортна зала ƒечко —тефанов, 10.00 часа
  • 6 октомври - град —офи€, зала “риадица, 10.00 часа 

Ћекциите са отворени за посещение за всички треньори от клубовете, както и за всички желаещи да се запозна€т с промените.

 

¬сички първенства на Ѕ‘ Ѕаскетбол, както и това на ЌЅЋ мъже за сезон 2018-2019 г. ще се провеждат съгласно изменени€та на правилника на ‘»Ѕј от 1.10.2018 г.1 2 3 4 5 ... 155 ї
 Ћј—»–јЌ≈
Ќационална Ѕаскетболна ЋигаЌ€ма изиграни срещи
√алери€
ѕартньори на клубовете
Molten

Fan Manager