Академик ПловдивБалканБероеЛевски Лукойл Рилски спортистСпартак-ПлЧерно море ТичаЧерноморец БургасЯмбол
НОВИНИ
 

Решения на ДАС

Решения на ДАС

На заседание, проведено на 11.02.2020 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Борислав Пелтеков - дежурен представител на БФБ от среща № 89 между отборите на БК „Балкан“ и БК „Спартак Плевен”, проведена на 01.02.2020 г. в Зала „Арена Ботевград“ в гр. Ботевград. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, вземайки предвид  депозираното от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

  1. 1.               Налага на Кенет Хол, състезател с № 20 от отбора на БК „Балкан“, глоба в размер на 150 (сто и петдесет) лева, както и с принудителна мярка – „лишаване от състезателни права за една среща” на основание чл.34, т.2 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 89 между отборите на БК „Балкан“ и БК „Спартак Плевен”, проведена на 01.02.2020 г. в зала „Арена Ботевград” в гр. Ботевград.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, вземайки предвид депозираното възражение от Председателя на БК „Балкан” относно случилото се, в оставащи 06:58 минути до края на третата четвърт е отсъдено персонално дисквалифициращо нарушение за удар с лакът срещу противник на състезателя с № 20 от отбора на БК „Балкан“ – Кенет Хол.

 

Вземайки предвид постъпилото възражение относно дисквалификацията на състезателя с № 20 от отбора на БК „Балкан” – Кенет Хол, и след като изгледа видеозаписа от срещата, ДАС счита, че е налице извършеното нарушение, отсъдено и описано в доклада на дежурния представител. Макар действително играчът Мартин Маринов от БК „Спартак Плевен” да е хванал с две ръце състезателя с № 20 от отбора на БК „Балкан” – Кенет Хол, от видеозаписа на срещата се вижда, че „отскубвайки“ се от тази схватка, санкционираният с настоящото решение играч от отбора на БК „Балкан” използва значителна сила и ярост, превишавайки съпротивлението необходимо му, за да излезе от съприкосновение с противниковия играч. В този смисъл, ДАС счита, че така описаното в доклада на дежурния представител на БФБ нарушение е действително извършено и налага предвидената за това санкция в ДАП.

 

Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа и доклада на г-н Чавдар Зехиров - дежурен представител на БФБ от среща № 87 между отборите на БК „Академик Бултекс 99“ и БК „Левски-Лукойл”, проведена на 01.02.2020г., в зала „Сила“ в гр. Пловдив. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.   Налага на Асен Николов, старши-треньор на БК „Академик Бултекс 99“ глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл.35, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 87 между отборите на БК „Академик Бултекс 99“ и БК „Левски-Лукойл”, проведена на 23.01.2020 г.


На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на отбора на БК „Академик Бултекс 99“ – Асен Николов е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е трето за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието му.

 

Въз основа на същия доклад, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на старши-треньор на БК „Левски Лукойл“ – Константин Папазов - глоба в размер на 400 (четиристотин) лева на основание чл. 35, т. 3 ДАП на НБЛ за отсъдено техническо нарушение в среща № 87 между отборите на БК „Академик Бултекс 99“ и БК „Левски-Лукойл”, проведена на 01.02.2020г., в зала „Сила“ в гр. Пловдив.

 

На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.1 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на старши-треньора на отбора на БК „Левски Лукойл“ – Константин Папазов е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е четвърто за сезона за длъжностното лице, което предопределя размера на наказанието му.

2. Налага на Брандън Янг, състезател с № 2 от отбора на БК „Левски-Лукойл“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 87 между отборите на БК „Академик Бултекс 99“ и БК „Левски-Лукойл”, проведена на 01.02.2020г., в зала „Сила“ в гр. Пловдив.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 2 от отбора на БК „Левски-Лукойл“ – Брандън Янг е отсъдено техническо нарушение. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му, изрично предвиден в ДАП.

 

ДАС разгледа доклада на г-н Любомир Амиорков - дежурен представител на БФБ от среща № 88 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Берое”, проведена на 01.02.2020г. в зала „Христо Борисов“ в гр. Варна. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, вземайки предвид  депозираното от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на БК „Черно море Тича“, имуществена санкция в размер на 500 (петстотин) лева на основание чл.37, т.2 от ДАП на НБЛ, за нарушаване от страна на публиката установения ред по време на среща № 88 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Берое”, проведена на 01.02.2020г. в зала „Христо Борисов” в гр. Варна.

 

На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.1 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ и вземайки предвид депозираното от ръководството на БК „Черно море Тича” относно случилото се по време на срещата, проведена на 01.02.2020г., ДАС приема за установено следното:

 

Според доклада на дежурния представител, по време на срещата, в 39:00 минута, феновете на отбора домакин са отправили нецензурни скандирания по адрес на старши-съдията Мартин Хорозов след негово отсъждане. Въпреки твърденията за наличието на „тенденциозно отсъждане“ и довело до възмущение „поведение“ на старши-съдията на срещата, обективирани в постъпилото възражение, описаното в доклада на дежурния представител на БФБ поведение на публиката е недопустимо, и по същността си изпълва фактическия състав на нарушение по смисъла на горецитираните разпоредби на ДАП, поради което ДАС налага санкцията в указания размер. Само с оглед пълнота на изложението, тук следва да се отбележи, че в иницииралия настоящото производство доклад на г-н Любомир Амиорков - дежурен представител на БФБ от среща № 88 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Берое”, проведена на 01.02.2020г., не са описани нарушения, извършени от старши-съдията Мартин Хорозов.

 

2.            Налага на БК „Черно море Тича“, имуществена санкция размер на 100 (сто) лева за всеки хвърлен предмет на терена на основание чл.37, т.7 от ДАП на НБЛ - за хвърляне на предмети на терена, които не са опасни за здравето на участниците, в среща № 88 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Берое”, проведена на 01.02.2020г. в зала „Христо Борисов” в гр. Варна.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.4 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, вземайки предвид депозираното от ръководството на БК „Черно море Тича” възражение относно случилото се по време на срещата, проведена на 01.02.2020г., ДАС приема за установено следното:

 

С оглед фактите, изложени в доклада на дежурния представител, в 39:24 минута при спряно игрово време, от публиката на домакина БК „Черно море Тича” са хвърлени на игралното поле предмети, незастрашаващи здравето на участниците. Предвидената имуществена санкция в чл.37 т.7 от ДАП на НБЛ е от 100 до 300 лева за всеки хвърлен предмет. Вземайки предвид дързостта на извършеното и големия брой хвърлени предмети съгласно доклада, ДАС налага санкция в указания по-горе размер за всеки хвърлен предмет, а именно – бутилка от минерална вода, кутия от цигари и рекламни хартиени ветрила.

 

3.            Налага на БК „Черно море Тича“, имуществена санкция размер на 500 (петстотин) лева на основание чл.37, т.2 от ДАП на НБЛ, за нарушаване от страна на публиката установения ред по време на среща № 88 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Берое”, проведена на 01.02.2020г. в зала „Христо Борисов” в гр. Варна.


На основание чл. 27 от ДАП, решението по т.3 подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ и вземайки предвид депозираното от ръководството на БК „Черно море Тича” възражение относно случилото се по време на срещата, проведена на 01.02.2020г., ДАС приема за установено следното:

Според доклада на дежурния представител, непосредствено след края на срещата част от групата активни фенове на БК „Черно море Тича” при опит да достигнат до съдийската стая са влезли във физически контакт с членове на охраната, която изпълнявала служебните си задължения. Описаното поведение на феновете на отбора домакин е нарушение на установения ред след завършване на срещата и се санкционира в рамките на предвидената в чл. чл.37, т.2 от ДАП имуществена санкция – до 5000 лева. Отчитайки очевидния афект, довел до поведението на феновете на отбора домакин, ДАС налага санкция в долната граница на допустимия размер

.

4.            Налага на Божидар Аврамов, състезател с № 22 от отбора на БК „Черно море Тича“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 88 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Берое“, проведена на 01.02.2020г. в зала „Христо Борисов” в гр. Варна.

 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.4 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, състезателят с № 22 от отбора на БК „Черно море Тича” – Божидар Аврамов – е извършил техническо нарушение, изразяващо се в нарушаване на чл. 17.3.2, т.1 от Официалните Баскетболни Правила, а именно: „...17.3.2. По време на вкарването на топката в игра отвън, не е разрешено на никой от останалите състезатели: • да изнасят част от тялото си над граничната линия преди подадената топка да е пресякла тази линия;...”. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.

 

 

На основание на доклада на г-н Любомир Амиорков и на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, вземайки предвид  депозираното от заинтересованите лица възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши още:

 

 

1.            Налага на Деян Карамфилов, състезател с № 1 от отбора на БК „Берое“, глоба в размер на 300 (триста) лева на основание чл.34, т.3 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 88 между отборите на БК „Черно море Тича“ и БК „Берое”, проведена на 01.02.2020г. в зала „Христо Борисов“ в гр. Варна.


 

На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведомяването за същото.

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, на състезателя с № 1 от отбора на БК „Берое“ – Деян Карамфилов е отсъдено техническо нарушение за симулация. Нарушението е трето за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му.                                                                                                                                             

 

 

На същото заседание Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Красимир Стойнов - дежурен представител на БФБ от среща № 90 между отборите на БК „А1 Академик София“ и БК „Чермоморец Бургас“, проведена на 01.02.2020г. в зала „Правец“ в гр. Правец. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

 

1. Налага на Лъчезар Димитров, състезател с № 6 от отбора на БК „А1 Академик София“, глоба в размер на 100 (сто) лева на основание чл.34, т.1 от ДАП на НБЛ, за техническо нарушение, отсъдено в среща № 90 между отборите на БК „А1 Академик София“ и БК „Черноморец Бургас“, проведена на 01.02.2020г., в зала „Правец” в гр. Правец.


 

На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.1 не подлежи на обжалване.

 

 

Мотиви: Съгласно доклада на дежурния представител на БФБ, през средата на третата четвърт  на срещата, при оставащи 07:32 мин е отсъдено техническо нарушение на състезателя с № 6 от отбора на БК „А1 Академик София” – Лъчезар Димитров – за пререкание със съдия при спряна игра. Нарушението е първо за сезона за състезателя, което предопределя размера на наказанието му изрично предвиден в ДАП.

 

 ДАС - решения
16.11.2020 12:51
ДАС - решения
1 2 3 4 5 ... 160 »
КЛАСИРАНЕ
НБЛ
Левски Лукойл
Ръст: 208 см
Тегло: 105 кг
Рождена дата: 15-07-1993
Пост: Тежко крило - Лек Център (4-5)
октомври
MVP29.3
Точки20
Борби11.3
Асистенции4.3
Отнети топки1
Минути34.3
Галерия
Партньори на клубовете
Molten