Академик ПловдивБалканБероеЛевски Лукойл Рилски спортистСпартак-ПлЧерно море ТичаЧерноморец БургасЯмбол
НОВИНИ
 

Решения на ДАС

Решения на ДАС

На заседание, проведено на 20.01.2020 г., Дисциплинарно-административният съвет (ДАС) на Националната баскетболна лига (НБЛ) разгледа доклада на г-н Владимир Атанасов - дежурен представител на БФБ от среща № 73 между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „Черно море Тича“, проведена на 11.01.2020г. в зала „Балканстрой“ в гр. Плевен. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на БК „Спартак Плевен“ имуществена санкция в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева на основание чл. 37, т.1 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.127, ал.1,  от „Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ“ за непристойни скандирания на привържениците по адрес на старши-треньора на БК „Черно море Тича“ – Галин Стоянов, както и по адрес на съдиите в среща № 73 между отборите на БК „Спартак Плевен“ и БК „Черно море Тича“, проведена на 11.01.2020 г. в гр. Плевен.


На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, през първото полувреме на срещата, зрител от лявата страна на централната трибуна отправял обидни думи по адрес на треньора на БК „Черно море Тича“ – Галин Стоянов, както и по адрес на някои от съдиите. На почивката, при отправено искане чрез мениджър проява на срещата, същият зрител преустановил действията си. Както е отбелязано в доклада на дежурния представител на БФБ, през последната четвърт на срещата, други двама зрители активно отправяли обиди към съдиите, придружени с неприлични жестове, като на моменти тези обиди били адресирани и към дежурния представител. ДАС счита деянието за нарушаване на установения ред за протичане на срещата. Размерът на предвиденото наказание по чл.37, т.1 е определен в размер до 3000 лева. ДАС налага имуществената санкция в този и размер, предвид това, че БК „Спартак Плевен“ вече веднъж е санкциониран за подобни прояви с Решение от 04.11.2019г., но приема за смекчаващо вината обстоятелството, че при извършването на нарушението и двата пъти нарушителите са били до две лица, поради което не налага санкцията предвидена в чл. 37, т.2.

 

2.            Налага на БК „Спартак Плевен“ имуществена санкция в размер на 200 (двеста) лева на основание чл. 40, т.4 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.7, ал.1, т.16 от „Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ“ за неизправни измервателни уреди в среща № 73 между БК „Спартак Плевен“ и БК „Черно море Тича“, проведена на 11.01.2020 г. в гр. Плевен.


На основание чл. 29 от ДАП на НБЛ, решението по т.2 не подлежи на обжалване.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, уредът за измерване на 24 секунди не е отчитал десети от секундата последните 5 секунди на измервания период, което е нарушение на чл.7, ал.1, т.16 от Правилата за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ. Предвидената имуществена санкция в чл.40, т.4 от ДАП на НБЛ е до 500 лева. Предвид, това че БК „Спартак Плевен“ получи предупреждение с Решение на ДАС от 21.10.2019г, както и беше наложена санкция с: Решение на ДАС от 04.11.2019 г.; Решение на ДАС от 04.12.2019 г.; Решение на ДАС от 16.12.2019г; Решение на ДАС от 03.01.2020г., но въпреки това нередовностите не са отстранени, ДАС налага санкция в размер на 200 (двеста) лева.

 

Разгледан бе и докладът на г-н Красимир Стойнов - дежурен представител на БФБ от среща № 72 между отборите на БК „Ямбол“ и БК „Черноморец Бургас“, проведена на 11.01.2020 г. в Зала „Диана“ в гр. Ямбол. Въз основа на доклада, на основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от Дисциплинарно-административните правила (ДАП) на НБЛ, предвид липсата на депозирано от заинтересованото лице възражение по см. на чл. 18 от ДАП, Дисциплинарно-административният съвет реши:

 

1.            Налага на БК „Ямбол“ имуществена санкция в размер на 300 (триста) лева на основание чл. 37, т.7 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.127, ал.1,  от Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ за хвърляне на предмети на терена, които не са опасни за здравето на участниците в среща № 72 между БК „Ямбол“ и БК „Черноморец Бургас“, проведена на 11.01.2020 г. в гр. Ямбол.


На основание чл. 27 от ДАП, решението подлежи на обжалване пред Арбитражната комисия на БФБ, в едноседмичен срок от уведмяването за същото.

 

Мотиви: Според доклада на дежурния представител на БФБ, по време на четвъртата четвърт на срещата, след остра реакция от треньора на гостуващия отбор БК „Черноморец Бургас“, отправена към секретарския състав на срещата, от трибуната с привърженици на БК „Ямбол“ е хвърлена празна затворена бутилка от минерална вода с вместимост 500 мл по посока на терена. Преди да падне на пода, бутилката ударила по главата старши съдията на срещата – Николай Цинцарски, без да му бъдат нанесени физически увреждания и без това да попречи на изпълнението на неговите задължения. Извършеното деяние се наказва на основание чл. 37, т.7 от ДАП на НБЛ във връзка с чл.127, ал.1 от Правила за провеждане на държавно първенство мъже – НБЛ - за хвърляне на предмети на терена, които не са опасни за здравето на участниците. Предвиденото в ДАП наказание е от 100 до 300 лева. За определяне на конкретния размер на санкцията, ДАС взема предвид дързостта на извършеното деяние и показността, която се цели със същото, с оглед запращането на хвърления предмет по посока на терена, както и факта, че нарушението от този тип е второ за сезона и БК „Ямбол“ вече веднъж беше наказан с имуществена санкция с Решение от 06.11.2019г., поради което наложеното наказание е в максималния размер предвиден в ДАП.1 2 3 4 5 ... 159 »
КЛАСИРАНЕ
НБЛНяма изиграни срещи
Галерия
Партньори на клубовете
Molten